Goethe-Zertifikat B2

të enjten, 27.04.2017, ora 08.30
Regjistrimi deri më 13.04.2017

Çmimi intern: 15.500 lekë*
Çmimi ekstern: 21.500 lekë
Çmimi vetëm për pjesën e të folurit: 6.000 lekë**
Çmimi vetëm për pjesën me shkrim (të lexuarit, të dëgjuarit dhe të shkruarit): 15.000 lekë**


*Çmimi i ulur prej 15.500 lekësh vlen vetëm për kandidatë, të cilët në çastin e regjistrimit për provim janë njëkohësisht edhe kursantë të Goethe-Zentrum.
**Çmimet për pjesën e të folurit dhe pjesën me shkrim vlejnë vetëm nëse ato përsëriten vetëm një herë dhe vetëm brenda një viti.


Ecuria:

Hyrja
 • 08.30 – 09.00: Hyrja, kontrolli i dokumenteve të identifikimit
  Lejohet hyrja vetëm e personave të regjistruar për provim. Shoqëruesit janë të lutur të presin jashtë deri në përfundim të provimit.
  Pjesëmarrësit pa dokument të vlefshëm identifikimi nuk mund të pranohen në provim.
  Palltot, xhaketat, çantat dhe telefonat celularë duhen dorëzuar në garderobë apo në zyrën e regjistrimit.
Provimi me shkrim
 • 09.00 – 10.20: Leseverstehen und Sprachbausteine
  Në sallën e provimit, ju lutemi të merrni me vete vetëm dokumentin e identifikimit dhe stilolapsin.
  Lejohet të shkruhet vetëm me stilolaps, jo me laps.
 • 10.40 – 11.10: Hörverstehen
 • 11.20 – 12.40: Schriftlicher Ausdruck
Provimi me gojë
 • në të njëjtën ditë
  Orari do t'u komunikohet pjesëmarrësve individualisht.
  Kohëzgjatja: 15 minuta kohë përgatitore dhe 15 minuta provim me gojë.
  Si rregull, provimi me gojë zhvillohet në çift.

Në varësi të numrit të pjesëmarrësve në provim, ju lutemi të planifikoni kohë pritjeje. Kush dëshiron mund të sjellë me vete diçka për të pirë ose diçka të vogël për të ngrënë, pasi gjatë pushimeve pjesëmarrësit nuk mund të dalin nga ndërtesa. Pirja e duhanit lejohet jashtë në terracë.

Shpërndarja e certifikatave: 11.05.2017

Rezultatet e provimit:
Datëlindja
e pjesëmarr.
Numri
i pjesëmarr.
Të lexuarit
(L)
Të dëgjuarit
(H)
Të shkruarit
(S)
Të folurit
(M)
ShumaNota
21.11.19673417211,006,5013,0018,5049,00s'ka kaluar
17.03.19723404515,0017,0018,0022,0072,00kënaqshëm
03.12.19773412118,0013,0015,5020,0066,50mjaftueshëm
06.01.19833412514,0011,5020,5019,0065,00mjaftueshëm
19.10.19883409814,0010,007,0019,0050,00s'ka kaluar
13.03.19903409710,0011,0015,5018,0054,50s'ka kaluar
16.02.19913415311,0018,0010,5020,0059,50s'ka kaluar
03.08.19913410018,0022,0022,5023,5086,00mirë
26.12.19913407214,0012,5015,0019,5061,00s'ka kaluar
02.05.1994339749,007,5012,500,0029,00s'ka kaluar
12.03.19953405913,0010,0014,0016,0053,00s'ka kaluar
02.04.1995341437,004,504,0014,0029,50s'ka kaluar
17.07.19953402411,0013,5016,5023,0064,00s'ka kaluar
24.11.19963413816,0020,0018,0022,5076,50kënaqshëm
19.12.19963402113,0015,007,5023,5059,00s'ka kaluar
05.01.19973401219,0023,5023,0021,0086,50mirë
27.07.1997341708,0015,009,0020,0052,00s'ka kaluar
24.01.19983406312,0016,5016,5023,5068,50mjaftueshëm
28.02.19983406212,0018,5024,0023,0077,50kënaqshëm
22.06.19983411416,0013,0016,0020,0065,00mjaftueshëm
25.07.1998338117,0010,0018,5023,0058,50s'ka kaluar
15.10.19983414419,0025,0016,0023,5083,50mirë
30.10.19983380510,0015,0011,0021,5057,50s'ka kaluar
02.11.19983413717,0019,5022,5024,0083,00mirë
16.11.19983412611,0013,5017,0018,0059,50s'ka kaluar
08.12.19983412212,0013,0021,5023,0069,50mjaftueshëm
10.12.19983414813,008,5016,0020,5058,00s'ka kaluar
12.01.1999341408,0012,0020,0019,0059,00s'ka kaluar
10.02.19993411212,007,509,0016,0044,50s'ka kaluar
17.02.1999339948,008,0012,0018,0046,00s'ka kaluar
04.03.19993405111,0010,008,5017,5047,00s'ka kaluar
12.03.1999339539,0010,0014,0018,5051,50s'ka kaluar
14.03.19993408916,0021,5019,0021,5078,00kënaqshëm
22.03.19993382013,009,5018,0021,5062,00s'ka kaluar
24.03.1999340919,0011,5011,0018,5050,00s'ka kaluar
27.03.19993399214,0017,5017,0018,0066,50mjaftueshëm
19.04.19993395910,0011,5014,5018,5054,50s'ka kaluar
23.04.19993413612,0016,0016,0020,5064,50s'ka kaluar
07.05.19993409916,0017,0020,5022,5076,00kënaqshëm
14.05.1999341669,0016,5021,0023,5070,00kënaqshëm
15.05.19993402814,0014,5013,0019,0060,50s'ka kaluar
06.06.19993411011,009,5015,0017,0052,50s'ka kaluar
27.06.19993415811,008,0019,0017,5055,50s'ka kaluar
01.07.19993411818,0019,5018,5023,0079,00kënaqshëm
03.07.19993406011,0018,0010,5016,5056,00s'ka kaluar
05.08.19993407513,0015,0010,5022,0060,50s'ka kaluar
28.10.19993410619,0021,5022,0023,5086,00mirë
07.07.2000340769,006,003,008,0026,00s'ka kaluar
04.10.2000341748,0014,5011,5020,0054,00s'ka kaluar
12.10.20003407310,0017,507,007,0041,50s'ka kaluar


***Të dhënat mund të ndryshojnë.

Mëso gjermanisht

Kreu i faqes ↑