Kjo është maja. Goethe-Zertifikat C2: GDS

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom

(jepet duke caktuar takim)

Regjistrimi deri:
me takim
24.500* lekë
33.000 lekë
(10.000 lekë për Modul)


*Tarifa e reduktuar prej 24.500 lekësh vlen vetëm për kursantët e Goethe-Zentrum, të cilët e kanë përfunduar kursin e nivelit C 2.4 me sukses.

Ecuria:

Hyrja
08.30 - 09.00 Hyrja, kontrolli i dokumentave të identifikimit

Lejohet hyrja vetëm e personave të regjistruar për provim. Shoqëruesit janë të lutur të presin jashtë deri në përfundim të provimit.
Pjesëmarrësit pa dokument të vlefshëm identifikimi nuk mund të pranohen në provim.
Palltot, xhaketat, çantat dhe telefonat celularë duhen dorëzuar në garderobë.

Provimi me shkrim
09.00 - 10.10 Leseverstehen und Sprachbausteine

Në sallën e provimit ju lutemi të merrni me vete vetëm dokumentin e identifikimit dhe stilolapsin. Lejohet të shkruhet vetëm me stilolaps, jo me laps.
10.20 - 11.00 Hörverstehen
11.20 - 12.40 Schriftlicher Ausdruck

Provimi me gojë
duke filluar nga ora 13.00
Kohëzgjatja e provimit me gojë: 15 minuta përgatitje dhe 15 minuta provim me gojë
Provimi me gojë zakonisht zhvillohet individualisht.

Në varësi të numrit të pjesëmarrësve në provim ju lutemi të planifikoni kohë pritjeje. Kush dëshiron mund të sjellë me vete diçka për të pirë ose diçka të vogël për të ngrënë, pasi gjatë pushimeve pjesëmarrësit nuk mund të dalin nga ndërtesa. Pirja e duhanit lejohet jashtë në ballkon.

Shpërndarja e dëshmive: jo më herët se 5 javë pas dhënies së provimit

¹ Të dhënat mund të ndryshojnë.

Mëso gjermanisht

Kreu i faqes ↑