Kurse të nivelit B 2.1
të shtunën, të dielën
11.12.2016 – 26.02.2017
ora 11.15 – 13.45
16.500 lekë*


Kurse të nivelit B 2.2
të hënën, të mërkurën, të premten
09.12.2016 – 01.02.2017
ora 15.45 – 17.15
15.500 lekë*
të shtunën, të dielën
11.12.2016 – 26.02.2017
ora 11.15 – 13.45
16.500 lekë*


Kurse të nivelit B 2.3
të shtunën, të dielën
13.11.2016 – 29.01.2017
ora 08.30 – 11.00
16.500 lekë*


Kurse të nivelit B 2.4
të shtunën, të dielën
07.01. – 12.03.2017
ora 08.30 – 11.00
16.500 lekë*


Vendet në kurs jepen sipas radhës së regjistrimit, prandaj ju rekomandojmë të regjistroheni sa më parë dhe/ose të bëni paraprakisht një test për përcaktimin e nivelit tuaj të gjuhës, nëse është e nevojshme.

*Zbritje për anëtarët e së njëjtës familje: Në rast regjistrimi bëhet një zbritje prej 10 % për secilin nga familjarët.
¹ Librat e kursit nuk janë të përfshirë në çmimin e kursit.
² Afati i fundit i regjistrimit për çdo kurs është 1 javë para fillimit të kursit.
³ Afati i fundit për rezervimin e kursit është 2 javë para fillimit të kursit. Rezervimi bëhet i pavlefshëm, në rast se pagesa e kursit nuk bëhet brenda afatit përfundimtar.Të dhënat mund të ndryshojnë.

Mëso gjermanisht

Kreu i faqes ↑