Punonjësit dhe punonjëset e Goethe-Zentrum

Petra Behlke-Campos
Drejtore e Goethe-Zentrum në Tiranë
Tel.: +355 4 22 45 510 ext. 24
petra.behlke-campos@goethe.de


Alketa Kuka
Drejtore e Departamentit të Gjuhës
Tel.: +355 4 22 45 510 ext. 22
alketa.kuka@goethe.al


Klodiana Çollaku
Financa
Tel.: +355 4 22 45 510 ext. 26
klodiana.collaku@goethe.al


Aurora Killo
Koordinatore e zyrës së regjistrimit
Tel.: +355 4 22 45 510 ext. 21
aurora.killo@goethe.al


Mikel Hasko
Koordinator IT dhe Marrëdhëniet me Publikun
Tel.: +355 4 22 45 510 ext. 28
mikel.hasko@goethe.al


Arba Dine
Asistente e zyrës së regjistrimeve
Tel.: +355 4 22 45 510 ext. 23
arba.dine@goethe.al


Gert Peja
Përfaqësues i Goethe-Zentrum në Elbasan
Tel.: +355 69 24 72 980
gert.peja@goethe.al


Rreth nesh

Kreu i faqes ↑