Goethe-Zertifikat B1

të martën, 25.07.2017, ora 08.30
Regjistrimi deri më 11.07.2017

Çmimi intern: 13.000 lekë*
Çmimi ekstern: 18.000 lekë
Çmimi për modul: 6.000 lekë


*Çmimi i ulur prej 13.000 lekësh vlen vetëm për kandidatë, të cilët në çastin e regjistrimit për provim janë njëkohësisht edhe kursantë të Goethe-Zentrum.

Ecuria:

Hyrja
 • 08.30 – 09.00: Hyrja, kontrolli i dokumenteve të identifikimit
  Lejohet hyrja vetëm e personave të regjistruar për provim. Shoqëruesit janë të lutur të presin në oborrin e qendrës ose në një nga lokalet përreth deri në përfundim të provimit.
  Pjesëmarrësit pa dokument të vlefshëm identifikimi nuk mund të pranohen në provim.
  Palltot, xhaketat, çantat dhe telefonat celularë duhen dorëzuar në garderobë apo në zyrën e regjistrimit.

Provimi me shkrim
 • 09.00 – 10.05: Moduli 'të lexuarit'
 • 10.20 – 11.00: Moduli 'të dëgjuarit'
 • 11.15 – 12.15: Moduli 'të shkruarit'
Në sallën e provimit, ju lutemi të merrni me vete vetëm dokumentin e identifikimit dhe stilolapsin. Lejohet të shkruhet vetëm me stilolaps, jo me laps.

Provimi me gojë
 • në të njëjtën ditë
  Orari do t'u komunikohet pjesëmarrësve individualisht.
  Kohëzgjatja: 15 minuta kohë përgatitore dhe 15 minuta provim me gojë.
  Si rregull, provimi me gojë zhvillohet në çift.

Në varësi të numrit të pjesëmarrësve në provim, ju lutemi të planifikoni kohë pritjeje. Kush dëshiron mund të sjellë me vete diçka për të pirë ose diçka të vogël për të ngrënë, pasi gjatë pushimeve pjesëmarrësit nuk mund të dalin nga ndërtesa. Pirja e duhanit lejohet jashtë në terracë.

Shpërndarja e certifikatave: 28.07.2017

Rezultatet e provimit:
Datëlindja
e pjesëmarr.
Numri
i pjesëmarr.
Të lexuarit
(L)
Të dëgjuarit
(H)
Të shkruarit
(S)
Të folurit
(M)
Modulet
e kaluara
26.06.19793455260839272L H S M
08.06.19803451553606844H S
13.09.19823473957535494M
25.03.19853475553334274M
26.02.19863433247571552 
26.01.19893455893636295L H S M
08.10.19903459160676773L H S M
02.07.19913464170738580L H S M
12.12.19923475477677161L H S M
18.12.19923469340635354H
02.10.1993347490000 
30.11.19933469883000L
12.08.19943467630675667H M
04.12.19943470997939199L H S M
16.04.19953473877806290L H S M
08.05.19953470040503054 
17.07.19953474180907873L H S M
20.02.19963454043502830 
07.08.19973459747704178H M
19.09.19973456937575770M
27.10.199734191476000H
08.07.19983460947000 
26.11.19983463783777460L H S M
15.10.19993467950404749 
19.08.20003445373679684L H S M


**Të dhënat mund të ndryshojnë.

Mëso gjermanisht

Kreu i faqes ↑