Goethe-Zertifikat B1

të mërkurën, 13.09.2017, ora 08.30
Regjistrimi deri më 30.08.2017

Çmimi intern: 13.000 lekë*
Çmimi ekstern: 18.000 lekë
Çmimi për modul: 6.000 lekë


*Çmimi i ulur prej 13.000 lekësh vlen vetëm për kandidatë, të cilët në çastin e regjistrimit për provim janë njëkohësisht edhe kursantë të Goethe-Zentrum.

Ecuria:

Hyrja
 • 08.30 – 09.00: Hyrja, kontrolli i dokumenteve të identifikimit
  Lejohet hyrja vetëm e personave të regjistruar për provim. Shoqëruesit janë të lutur të presin në oborrin e qendrës ose në një nga lokalet përreth deri në përfundim të provimit.
  Pjesëmarrësit pa dokument të vlefshëm identifikimi nuk mund të pranohen në provim.
  Palltot, xhaketat, çantat dhe telefonat celularë duhen dorëzuar në garderobë apo në zyrën e regjistrimit.

Provimi me shkrim
 • 09.00 – 10.05: Moduli 'të lexuarit'
 • 10.20 – 11.00: Moduli 'të dëgjuarit'
 • 11.15 – 12.15: Moduli 'të shkruarit'
Në sallën e provimit, ju lutemi të merrni me vete vetëm dokumentin e identifikimit dhe stilolapsin. Lejohet të shkruhet vetëm me stilolaps, jo me laps.

Provimi me gojë
 • në të njëjtën ditë
  Orari do t'u komunikohet pjesëmarrësve individualisht.
  Kohëzgjatja: 15 minuta kohë përgatitore dhe 15 minuta provim me gojë.
  Si rregull, provimi me gojë zhvillohet në çift.

Në varësi të numrit të pjesëmarrësve në provim, ju lutemi të planifikoni kohë pritjeje. Kush dëshiron mund të sjellë me vete diçka për të pirë ose diçka të vogël për të ngrënë, pasi gjatë pushimeve pjesëmarrësit nuk mund të dalin nga ndërtesa. Pirja e duhanit lejohet jashtë në terracë.

Shpërndarja e certifikatave: 20.09.2017

Rezultatet e provimit:
Datëlindja
e pjesëmarr.
Numri
i pjesëmarr.
Të lexuarit
(L)
Të dëgjuarit
(H)
Të shkruarit
(S)
Të folurit
(M)
Modulet
e kaluara
29.04.1963348281009097100L H S M
08.06.198034808630051L
18.06.19843491667635945L H
26.02.19863493440504940
18.07.19893493537636662H S M
26.05.19903489763704862L H M
29.07.19903485880573258L
13.03.19913492060635465L H M
31.08.19913498073678095L H S M
01.06.19923484360475191L M
28.10.199234955635700L
21.04.19933495160000L
24.11.19933495460000L
16.12.1993348720000
30.07.19943477150779368H S M
12.08.199434915600780L H
12.01.19953495277000L
31.05.19953495073000L
13.10.19953493787838689L H S M
16.01.19963493887837577L H S M
10.06.19973497577577648L S
13.07.19973495670677680L H S M
14.12.19973490953708360H S M
02.06.19983486677577491L S M
09.06.19983479873839697L H S M
12.06.19983495307000H
24.10.19983493653477054S
22.07.19993487183676761L H S M
03.06.20003489060707367L H S M


**Të dhënat mund të ndryshojnë.

Mëso gjermanisht

Kreu i faqes ↑