Goethe-Zertifikat B1

të mërkurën, 13.12.2017, ora 08.00
Regjistrimi deri më 30.11.2017

Çmimi intern: 13.000 lekë*
Çmimi ekstern: 18.000 lekë
Çmimi për modul: 6.000 lekë


*Çmimi i ulur prej 13.000 lekësh vlen vetëm për kandidatë, të cilët në çastin e regjistrimit për provim janë njëkohësisht edhe kursantë të Goethe-Zentrum.

Ecuria:

Hyrja
 • 08.00 – 08.30: Hyrja, kontrolli i dokumenteve të identifikimit

  Lejohet hyrja vetëm e personave të regjistruar për provim. Shoqëruesit janë të lutur të presin në oborrin e qendrës ose në një nga lokalet përreth deri në përfundim të provimit.

  Pjesëmarrësit pa dokument të vlefshëm identifikimi nuk mund të pranohen në provim.

  Palltot, xhaketat, çantat dhe telefonat celularë duhen dorëzuar në garderobë apo në zyrën e regjistrimit.

Provimi me shkrim
 • 08.30 – 09.35: Moduli 'të lexuarit'
 • 09.50 – 10.30: Moduli 'të dëgjuarit'
 • 10.45 – 11.45: Moduli 'të shkruarit'

Në sallën e provimit, ju lutemi të merrni me vete vetëm dokumentin e identifikimit dhe stilolapsin. Lejohet të shkruhet vetëm me stilolaps, jo me laps.

Provimi me gojë
 • në të njëjtën ditë

  Orari do t'u komunikohet pjesëmarrësve individualisht.

  Kohëzgjatja: 15 minuta kohë përgatitore dhe 15 minuta provim me gojë.

  Si rregull, provimi me gojë zhvillohet në çift.

Në varësi të numrit të pjesëmarrësve në provim, ju lutemi të planifikoni kohë pritjeje. Kush dëshiron mund të sjellë me vete diçka për të pirë ose diçka të vogël për të ngrënë, pasi gjatë pushimeve pjesëmarrësit nuk mund të dalin nga ndërtesa. Pirja e duhanit lejohet jashtë në terracë.

Shpërndarja e certifikatave: 20.12.2017

Rezultatet e provimit:
Datëlindja
e pjesëmarr.
Numri
i pjesëmarr.
Të lexuarit
(L)
Të dëgjuarit
(H)
Të shkruarit
(S)
Të folurit
(M)
Modulet
e kaluara
15.02.19743546477,0063,0066,0043,00L H S
15.09.1984354190,0063,000,000,00H
28.03.19863532357,0070,0053,0076,00H M
15.09.19863535737,0027,0024,0018,00 
10.11.1987353870,000,000,000,00 
25.10.19883538650,0043,000,000,00 
13.07.1991353600,0057,000,000,00 
23.09.19933539557,000,000,000,00 
15.05.19943539763,0063,0086,0076,00L H S M
14.11.19953543980,0067,0094,0085,00L H S M
15.07.1998354270,000,0032,0062,00M
24.10.19983546060,0070,000,0048,00L H
04.01.19993543760,000,000,000,00L
04.07.1999354450,0067,000,0044,00H
23.10.19993540070,000,000,000,00L
02.03.20003535253,0077,0034,0070,00H M
21.06.20003546160,0053,0026,0042,00L
12.06.20023545657,000,000,000,00


**Të dhënat mund të ndryshojnë.

Kreu i faqes ↑