Goethe-Zertifikat B2

Çmimi intern: 15.500 lekë*
Çmimi ekstern: 21.500 lekë
Çmimi për modul: 8.000 lekë


*Çmimi i ulur prej 15.500 lekësh vlen vetëm për kandidatë, të cilët në çastin e regjistrimit për provim janë njëkohësisht edhe kursantë të Goethe-Zentrum.
**Çmimet për pjesën e të folurit dhe pjesën me shkrim vlejnë vetëm nëse ato përsëriten vetëm një herë dhe vetëm brenda një viti.


Ecuria:

Hyrja
 • 08.00 – 08.30: Hyrja, kontrolli i dokumenteve të identifikimit
  Lejohet hyrja vetëm e personave të regjistruar për provim. Shoqëruesit janë të lutur të presin jashtë deri në përfundim të provimit.
  Pjesëmarrësit pa dokument të vlefshëm identifikimi nuk mund të pranohen në provim.
  Palltot, xhaketat, çantat dhe telefonat celularë duhen dorëzuar në garderobë apo në zyrën e regjistrimit.
Provimi me shkrim
 • 08.30 – 09.50: Leseverstehen und Sprachbausteine
  Në sallën e provimit, ju lutemi të merrni me vete vetëm dokumentin e identifikimit dhe stilolapsin.
  Lejohet të shkruhet vetëm me stilolaps, jo me laps.
 • 10.10 – 10.40: Hörverstehen
 • 10.50 – 12.10: Schriftlicher Ausdruck
Provimi me gojë

 • Orari do t'u komunikohet pjesëmarrësve individualisht.
  Kohëzgjatja: 15 minuta kohë përgatitore dhe 15 minuta provim me gojë.
  Si rregull, provimi me gojë zhvillohet në çift.

Në varësi të numrit të pjesëmarrësve në provim, ju lutemi të planifikoni kohë pritjeje. Kush dëshiron mund të sjellë me vete diçka për të pirë ose diçka të vogël për të ngrënë, pasi gjatë pushimeve pjesëmarrësit nuk mund të dalin nga ndërtesa. Pirja e duhanit lejohet jashtë në terracë.


Data: 02.07.2020
Datëlindja e pjesëmarr.Numri i pjesëmarr.Të lexuarit (L)Të dëgjuarit (H)Të shkruarit (S)Të folurit (M)Modulet e kaluara
10.09.20004448777,0077,0066,0072,00L H S M
05.10.20004448063,0053,000,000,00L
04.05.19954463040,0053,0061,0082,00S M
25.08.19944474863,0057,0082,0089,00L S M
05.06.19964462950,0067,0065,0084,00H S M
09.02.2000436870,000,000,000,00 
26.07.20024463787,0060,0077,0086,00L H S M
11.01.20014448943,0060,0063,0075,00H S M
26.01.20024457770,000,000,0068,00L M
28.07.19934413047,0050,0061,0061,00S M
04.12.19924447670,000,000,000,00L
13.03.20014451080,0083,0088,0094,00L H S M
16.01.19874502327,0043,0068,0065,00S M
30.08.19984472163,0070,0063,0070,00L H S M
12.06.19884438140,000,0065,000,00S
20.11.19934493647,000,000,000,00 
21.10.19934445777,0057,0059,000,00L
14.08.19894462717,000,000,0070,00M
31.05.19964458947,0067,0061,0068,00H S M
21.08.19954456873,0057,0084,0097,00L S M
22.07.19844442433,0053,0050,000,00 
02.09.19944312440,0053,0069,0081,00S M
19.05.19924439947,0037,000,000,00 
24.07.19924483493,0063,0096,0088,00L H S M
26.06.20024394647,0043,0068,0063,00S M
20.11.20004470670,0063,0061,0059,00L H S
12.12.19944416777,0047,0066,0088,00L S M
12.07.19964412857,0050,0065,0059,00S
06.10.20014468950,000,0062,000,00S
23.08.19974459070,0080,0069,0088,00L H S M
19.11.19924430557,0070,0056,0063,00H M
25.07.20024457077,0073,0077,0068,00L H S M
17.08.19784367897,0077,0054,0060,00L H M
11.03.19904453857,0043,0057,0063,00M
06.10.20014483140,0057,0048,0062,00M
01.05.19974455270,000,000,000,00L
29.09.20014500727,0060,0053,0050,00H
05.07.19744363160,0063,0077,0087,00L H S M
01.07.20004496187,000,000,000,00L
31.05.19944448897,0077,0093,0096,00L H S M
03.08.19914443063,0067,0075,0089,00L H S M

Mëso gjermanisht

Kreu i faqes ↑