Kurs për të rritur: niveli A 2.1

të hënën, të mërkurën, të premten
Periudha: 10.01. – 23.02.2018
Orari: 17.30 – 20.00
Kohëzgjatja: rreth 7 javë
Çmimi: 15.500 lekë*


Kursi përbëhet nga:
  • 60 orë mësimore prej 45 minutash secila
  • 3 ditë në javë me nga 3 orë mësimore (në ditë 135 minuta mësim, plus 15 minuta pushim)

Materiale¹:

Vendet në kurs jepen sipas radhës së regjistrimit, prandaj ju rekomandojmë të regjistroheni sa më parë dhe/ose të bëni paraprakisht një test për përcaktimin e nivelit tuaj të gjuhës, nëse është e nevojshme.

Për pyetje apo detaje të tjera, ju lutemi të kontaktoni me zyrën e regjistrimit.

*Zbritje për anëtarët e së njëjtës familje: Në rast regjistrimi bëhet një zbritje prej 10 % për secilin nga familjarët.
¹ Librat e kursit nuk janë të përfshirë në çmimin e kursit.
² Afati i fundit i regjistrimit për çdo kurs është 1 javë para fillimit të kursit.
³ Afati i fundit për rezervimin e kursit është 2 javë para fillimit të kursit. Rezervimi bëhet i pavlefshëm, në rast se pagesa e kursit nuk bëhet brenda afatit përfundimtar.Të dhënat mund të ndryshojnë.

Mëso gjermanisht

Kreu i faqes ↑