Kurse superintensive për të rritur: niveli B 2.2

të hënën deri të premten

Datat:
  • 21.09. – 17.10.2017
  • 18.10. – 08.11.2071
  • 09.11. – 01.12.2017
  • 04.12. – 22.12.2017

Oraret:
  • ora 08.30 – 12.45
  • ora 13.00 – 17.15

Kohëzgjatja: rreth 2,5 javë
Çmimi: 15.500 lekë*


Kursi përbëhet nga:
  • 60 orë mësimore prej 45 minutash secila
  • 5 ditë në javë me nga 5 orë mësimore (në ditë 225 minuta mësim, plus 15 minuta pushim pas çdo 90 minutave mësim)

Materiale¹:

Vendet në kurs jepen sipas radhës së regjistrimit, prandaj ju rekomandojmë të regjistroheni sa më parë dhe/ose të bëni paraprakisht një test për përcaktimin e nivelit tuaj të gjuhës, nëse është e nevojshme.

Për pyetje apo detaje të tjera, ju lutemi të kontaktoni me zyrën e regjistrimit.

*Zbritje për anëtarët e së njëjtës familje: Në rast regjistrimi bëhet një zbritje prej 10 % për secilin nga familjarët.
¹ Librat e kursit nuk janë të përfshirë në çmimin e kursit.
² Afati i fundit i regjistrimit për çdo kurs është 1 javë para fillimit të kursit.
³ Afati i fundit për rezervimin e kursit është 2 javë para fillimit të kursit. Rezervimi bëhet i pavlefshëm, në rast se pagesa e kursit nuk bëhet brenda afatit përfundimtar.Të dhënat mund të ndryshojnë.

Mëso gjermanisht

Kreu i faqes ↑