Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1


Dëshironi ...
  • të aplikoni si au-pair në Gjermani;
  • të paraqisni në ambasadë një dëshmi të njohurive gjuhësore për bashkim familjar;
  • të dëshmoni suksesin tuaj në gjuhën gjermane për nivelin A1;
  • të keni një certifikatë zyrtare të gjuhës gjermane të njohur në rang ndërkombëtar?

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 është një provim i gjuhës gjermane për të rritur, i cili dëshmon njohuritë bazë të gjuhës dhe përkon me nivelin e parë (A1) të shkallës gjashtënivelëshe të Kuadrit të Përbashkët Evropian për Referencat e Gjuhëve (KPERGj).

Nëse e kaloni provimin, ju tregoni ...
  • se mund të kuptoheni fare thjeshtë me bashkëbiseduesin tuaj, nëse ky i fundit flet ngadalë dhe qartë.
  • se mund të kuptoni dhe të përdorni shprehje dhe fjali të thjeshta, të cilat janë shumë të njohura, hasen në jetën e përditshme dhe përdoren shpesh (p.sh. informacionet rreth vetes dhe familjes; blerjet; puna; ambienti rrethues).
  • se mund të prezantoni veten dhe të tjerët si dhe t'i bëni pyetje të tjerëve rreth personit të tyre (p.sh. ku banojnë, cilët persona njohin apo me se merren).

Udhëzime për kandidatët e provimit

Duke qenë se vendet e provimit mund të zihen disa javë para afatit përfundimtar të regjistrimit, ju rekomandojmë që të regjistroheni sa më herët. Regjistrimi mund të kryhet gjatë ditëve të punës, të hënën nga ora 14.00 deri më 20.00 dhe të martën deri të premten midis orës 09.00 dhe 12.00 si dhe 14.00 dhe 17.00. Për regjistrimin dhe pjesëmarrjen në provim pranohet vetëm pasaporta e vlefshme.

Materiale ushtrimore
Materiale për shkarkim
Goethe-Zertifikat A1
09.11.2020, ora 08.00
8.000 lekë*
12.000 lekë

14.11.2020, ora 08.00
8.000 lekë*
12.000 lekë

16.11.2020, ora 08.00
8.000 lekë*
12.000 lekë

23.11.2020, ora 08.00
8.000 lekë*
12.000 lekë
Goethe-Zertifikat A1
01.12.2020, ora 08.00
8.000 lekë*
12.000 lekë

14.12.2020, ora 08.00
8.000 lekë*
12.000 lekë

11.12.2020, ora 08.00
8.000 lekë*
12.000 lekë
Goethe-Zertifikat A1
07.01.2021, ora 08.00
8.000 lekë*
12.000 lekë
Goethe-Zertifikat A1
19.01.2021, ora 08.00
8.000 lekë*
12.000 lekë

29.01.2021, ora 08.00
8.000 lekë*
12.000 lekë

27.01.2021, ora 08.00
8.000 lekë*
12.000 lekë
Goethe-Zertifikat A1
05.02.2021, ora 08.00
8.000 lekë*
12.000 lekë

05.02.2021, ora 08.00
8.000 lekë*
12.000 lekë

17.02.2021, ora 08.00
8.000 lekë*
12.000 lekë
Goethe-Zertifikat A1
05.03.2021, ora 08.00
8.000 lekë*
12.000 lekë

05.03.2021, ora 08.00
8.000 lekë*
12.000 lekë

10.03.2021, ora 08.00
8.000 lekë*
12.000 lekë
Goethe-Zertifikat A1
09.04.2021, ora 08.00
8.000 lekë*
12.000 lekë

09.04.2021, ora 08.00
8.000 lekë*
12.000 lekë

14.04.2021, ora 08.00
8.000 lekë*
12.000 lekë
Goethe-Zertifikat A1
07.05.2021, ora 08.00
8.000 lekë*
12.000 lekë

07.05.2021, ora 08.00
8.000 lekë*
12.000 lekë

26.05.2021, ora 08.00
8.000 lekë*
12.000 lekë
Goethe-Zertifikat A1
04.06.2021, ora 08.00
8.000 lekë*
12.000 lekë

04.06.2021, ora 08.00
8.000 lekë*
12.000 lekë

23.06.2021, ora 08.00
8.000 lekë*
12.000 lekë

* Çmimi i ulur prej 8.000 lekësh vlen vetëm për kandidatë, të cilët në çastin e regjistrimit për provim janë njëkohësisht edhe kursantë të Goethe-Zentrum.

Mëso gjermanisht

Kreu i faqes ↑