Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

të mërkurën,
01.07.2020,
07.07.2020,
08.07.2020,
ora 08.00
Regjistrimi deri më 15.06.2020

Çmimi intern: 8.000 lekë*
Çmimi ekstern: 12.000 lekë


*Çmimi i ulur prej 8.000 lekësh vlen vetëm për kandidatë, të cilët në çastin e regjistrimit për provim janë njëkohësisht edhe kursantë të Goethe-Zentrum.

Ecuria:
 • 08.00 – 08.30: hyrja, kontrolli i dokumenteve të identifikimit
  Lejohet hyrja vetëm e personave të regjistruar për provim. Shoqëruesit janë të lutur të presin jashtë deri në përfundim të provimit.
  Pjesëmarrësit pa dokument të vlefshëm identifikimi nuk mund të pranohen në provim.
  Palltot, xhaketat, çantat dhe telefonat celularë duhen dorëzuar në garderobë apo në zyrën e regjistrimit.
 • 08.30 – 09.35: provimi me shkrim pa pushim
  Në sallën e provimit, ju lutemi të merrni me vete vetëm dokumentin e identifikimit dhe stilolapsin.
  Lejohet të shkruhet vetëm me stilolaps, jo me laps.
 • 09.50: fillimi i provimit me gojë
  Kohëzgjatja e provimit me gojë: 15 minuta

Në varësi të numrit të pjesëmarrësve në provim, ju lutemi të planifikoni kohë pritjeje. Kush dëshiron mund të sjellë me vete diçka për të pirë ose diçka të vogël për të ngrënë, pasi gjatë pushimeve pjesëmarrësit nuk mund të dalin nga ndërtesa. Pirja e duhanit lejohet jashtë në terracë. Deri në orën 14.30 provimi ka përfunduar për të gjithë pjesëmarrësit.


Data: 01.07.2020
Datëlindja e pjesëmarr.Numri i pjesëmarr.Të dëgjuarit (H)Të lexuarit (L)Të shkruarit (S)Të folurit (M)ShumaNota
4.7.934375723,2424,9024,9024,9097,94shumë mirë
22.5.92439863,329,967,4721,5842,33s'ka kaluar
3.2.724441211,6211,623,3214,9441,50s'ka kaluar
25.2.944344113,2813,281,668,3036,52s'ka kaluar
4.1.79432509,9614,9410,7919,9255,61s'ka kaluar
9.10.85433629,9614,941,6619,9246,48s'ka kaluar
20.1.89437200,000,000,000,000,00s'ka kaluar
30.7.894407816,6014,9418,2624,9074,70kënaqshëm
9.2.824440716,6016,603,3213,2849,80s'ka kaluar
13.4.904495324,9024,9022,4124,9097,11shumë mirë
25.10.844374319,9221,583,3219,9264,74mjaftueshëm
28.4.90443451,660,000,001,663,32s'ka kaluar
30.7.914377416,6016,6014,9419,9268,06mjaftueshëm
21.10.93434599,9616,601,666,6434,86s'ka kaluar
21.5.83446926,6414,949,1319,9250,63s'ka kaluar
5.10.98443858,3011,629,9611,6241,50s'ka kaluar
8.3.70437429,9613,280,004,9828,22s'ka kaluar
21.11.86429879,9613,2823,2423,2469,72kënaqshëm
1.12.92433119,9614,943,3216,6044,82s'ka kaluar
1.4.844445118,2616,609,9619,9264,74mjaftueshëm
30.8.884433816,6016,6017,4314,9465,57mjaftueshëm
4.11.83437219,969,961,6613,2834,86s'ka kaluar
9.9.85431339,9621,5821,5823,2476,36kënaqshëm
21.11.964441524,9021,5821,5824,9092,96shumë mirë
12.6.944371113,2816,6015,7716,6062,25mjaftueshëm
5.11.93431224,9811,621,664,9823,24s'ka kaluar
26.1.81443446,646,641,6611,6226,56s'ka kaluar
22.6.934385423,2414,946,6424,9069,72kënaqshëm
28.3.944391313,288,303,3214,9439,84s'ka kaluar
30.1.96435689,9616,609,9618,2654,78s'ka kaluar
23.1.944348818,2624,9018,2621,5883,00mirë
5.4.944404711,629,9612,458,3042,33s'ka kaluar
9.4.954392913,2816,6014,9414,9459,76mjaftueshëm
27.5.81447091,6614,945,8113,2835,69s'ka kaluar
31.10.93443978,3013,281,6611,6234,86s'ka kaluar
29.1.90429904,989,9615,7721,5852,29s'ka kaluar
20.8.88440070,000,000,000,000,00s'ka kaluar
27.9.824434118,2618,2620,7514,9472,21kënaqshëm
22.5.934432121,5818,2614,9421,5876,36kënaqshëm
10.11.994440211,626,643,326,6428,22s'ka kaluar


Data: 07.07.2020
Datëlindja e pjesëmarr.Numri i pjesëmarr.Të dëgjuarit (H)Të lexuarit (L)Të shkruarit (S)Të folurit (M)ShumaNota
30.10.854445023,2418,263,3216,6061,42mjaftueshëm
17.8.77428503,3214,9416,608,3043,16s'ka kaluar
13.3.934452019,9216,6021,5818,2676,36 kënaqshëm
16.8.034298511,6211,6223,2421,5868,06mjaftueshëm
8.4.844374911,6219,928,3018,2658,10s'ka kaluar
9.9.854450418,2618,266,6414,9458,10s'ka kaluar
17.12.89445446,6419,929,1316,6052,29s'ka kaluar
23.1.764254511,629,9622,4121,5865,57mjaftueshëm
18.5.954455424,9023,2424,9024,9097,94shumë mirë
31.1.87434688,3016,606,648,3039,84s'ka kaluar
2.9.844454018,2618,2622,4121,5880,51mirë
6.6.854455014,9414,949,1314,9453,95s'ka kaluar
28.6.944447518,2614,944,9819,9258,10s'ka kaluar
8.10.82444608,3014,9413,2816,6053,12s'ka kaluar
28.8.834448318,2621,5817,4323,2480,51mirë
2.11.934445219,9216,6016,6021,5874,70 kënaqshëm
21.12.914407621,5821,587,4724,9075,53 kënaqshëm
5.2.774453713,2819,9221,5814,9469,72 kënaqshëm
5.8.99433289,966,645,8111,6234,03s'ka kaluar
29.10.904454116,6018,269,9621,5866,40mjaftueshëm
28.2.894413218,2621,5822,4118,2680,51mirë
6.8.914446713,2814,946,6418,2653,12s'ka kaluar
11.1.904474013,2816,607,4724,9062,25mjaftueshëm
4.8.77441339,9611,6216,6018,2656,44s'ka kaluar
18.1.014506416,6016,608,3018,2659,76mjaftueshëm
10.6.89433249,969,9624,9023,2468,06mjaftueshëm
31.8.964332313,2813,2814,9424,9066,40mjaftueshëm
31.10.00445559,9616,604,1514,9445,65s'ka kaluar
28.7.834406313,2814,943,324,9836,52s'ka kaluar
21.4.964455713,2813,2822,4123,2472,21 kënaqshëm
19.4.904447421,5811,624,9818,2656,44s'ka kaluar
5.5.954451319,9214,948,3021,5864,74mjaftueshëm
14.11.924450723,2421,5822,4123,2490,47shumë mirë
28.9.984471121,5816,607,4723,2468,89mjaftueshëm
1.6.984412518,2621,5819,9223,2483,00mirë
22.10.85429933,329,9622,4124,9060,59mjaftueshëm
8.10.734452213,2814,941,6616,6046,48s'ka kaluar
5.5.89444638,3018,267,4714,9448,97s'ka kaluar
12.8.914250614,9414,9412,458,3050,63s'ka kaluar
28.8.87445180,000,000,000,000,00s'ka kaluar
9.9.81445429,9613,2813,2819,9256,44s'ka kaluar
26.7.76444819,9616,605,8121,5853,95s'ka kaluar
13.5.864396618,2616,609,1321,5865,57mjaftueshëm

Mëso gjermanisht

Kreu i faqes ↑