Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

të hënën, 10.08.2020, ora 08.00
Regjistrimi deri më 24.07.2020

Çmimi intern: 8.000 lekë*
Çmimi ekstern: 12.000 lekë


*Çmimi i ulur prej 8.000 lekësh vlen vetëm për kandidatë, të cilët në çastin e regjistrimit për provim janë njëkohësisht edhe kursantë të Goethe-Zentrum.

Ecuria:
 • 08.00 – 08.30: hyrja, kontrolli i dokumenteve të identifikimit
  Lejohet hyrja vetëm e personave të regjistruar për provim. Shoqëruesit janë të lutur të presin jashtë deri në përfundim të provimit.
  Pjesëmarrësit pa dokument të vlefshëm identifikimi nuk mund të pranohen në provim.
  Palltot, xhaketat, çantat dhe telefonat celularë duhen dorëzuar në garderobë apo në zyrën e regjistrimit.
 • 08.30 – 09.35: provimi me shkrim pa pushim
  Në sallën e provimit, ju lutemi të merrni me vete vetëm dokumentin e identifikimit dhe stilolapsin.
  Lejohet të shkruhet vetëm me stilolaps, jo me laps.
 • 09.50: fillimi i provimit me gojë
  Kohëzgjatja e provimit me gojë: 15 minuta

Në varësi të numrit të pjesëmarrësve në provim, ju lutemi të planifikoni kohë pritjeje. Kush dëshiron mund të sjellë me vete diçka për të pirë ose diçka të vogël për të ngrënë, pasi gjatë pushimeve pjesëmarrësit nuk mund të dalin nga ndërtesa. Pirja e duhanit lejohet jashtë në terracë. Deri në orën 14.30 provimi ka përfunduar për të gjithë pjesëmarrësit.

Shpërndarja e certifikatave: 21.08.2020

Datëlindja e pjesëmarr.Numri i pjesëmarr.Të dëgjuarit (H)Të lexuarit (L)Të shkruarit (S)Të folurit (M)ShumaNota
19.8.85450658,3018,2616,6021,5864,74mjaftueshëm
23.9.884506821,5818,2612,4516,6068,89mjaftueshëm
22.9.82448609,9611,620,0014,9436,52s'ka kaluar
6.11.754307811,6213,280,004,9829,88s'ka kaluar
14.8.954433114,9413,2822,4123,2473,87kënaqshëm
31.10.914456318,2619,9213,2821,5873,04kënaqshëm
1.4.924393911,6214,945,8124,9057,27s'ka kaluar
29.11.954497111,6214,9410,7918,2655,61s'ka kaluar
20.11.924496611,6216,606,6411,6246,48s'ka kaluar
27.7.96448379,9614,9424,9021,5871,38kënaqshëm
7.5.914395019,9216,6016,6023,2476,36kënaqshëm
31.1.934375614,9413,284,154,9837,35s'ka kaluar
14.4.934472523,2421,5820,7523,2488,81mirë
9.4.944458518,2624,9011,6224,9079,68mirë
13.7.894517819,9223,2424,9024,9092,96shumë mirë
16.5.924459214,9413,280,8319,9248,97s'ka kaluar
24.1.85449646,6414,940,839,9632,37s'ka kaluar
3.1.864508116,6016,608,3018,2659,76mjaftueshëm
18.4.694352113,2813,286,648,3041,50s'ka kaluar
10.4.674484518,2618,265,8118,2660,59mjaftueshëm
10.2.874382213,2816,6018,2624,9073,04kënaqshëm
19.4.864457213,2819,925,8111,6250,63s'ka kaluar
29.9.93450346,648,300,008,3023,24s'ka kaluar
29.1.884456418,2619,9222,4123,2483,83mirë
13.10.854503319,9216,609,1324,9070,55kënaqshëm
2.3.854465511,629,960,8311,6234,03s'ka kaluar
31.1.87447799,9616,6024,9021,5873,04kënaqshëm
10.8.71440008,3019,924,156,6439,01s'ka kaluar
2.10.954460924,9023,2424,9024,9097,94shumë mirë
26.1.93445969,9618,2617,4318,2663,91mjaftueshëm
25.4.744504716,6019,9221,5821,5879,68mirë
10.11.774364818,2624,9019,0924,9087,15mirë
1.1.944486216,6018,2615,7718,2668,89mjaftueshëm
15.6.734458713,2818,267,4719,9258,93s'ka kaluar
21.5.834513611,6213,2815,7721,5862,25mjaftueshëm
6.7.934483014,9414,944,9819,9254,78s'ka kaluar
23.1.92448559,9618,2617,4321,5867,23mjaftueshëm
23.1.904485413,2816,6010,7919,9260,59mjaftueshëm
22.2.734498913,2818,267,4723,2462,25mjaftueshëm
14.9.934469413,2821,5818,2621,5874,70kënaqshëm
20.12.704502813,2818,2613,2819,9264,74mjaftueshëm
30.4.954498821,5816,6019,9218,2676,36kënaqshëm
31.8.874298918,2614,9424,9016,6074,70kënaqshëm
28.5.784500911,6213,284,158,3037,35s'ka kaluar
1.2.76446828,3019,9223,2421,5873,04kënaqshëm
27.6.884498518,2616,605,8123,2463,91mjaftueshëm
26.5.004507623,2424,9021,5824,9094,62shumë mirë
13.1.944494824,9024,9024,9024,9099,60shumë mirë
11.3.884372519,9216,6010,7923,2470,55kënaqshëm
18.4.884324421,5819,9221,5823,2486,32mirë
5.7.864401923,2419,9223,2424,9091,30shumë mirë
22.11.584380014,9419,9220,7523,2478,85kënaqshëm
3.6.634460716,6018,2623,2419,9278,02kënaqshëm
1.10.904502711,6218,260,0014,9444,82s'ka kaluar
28.1.774467113,2819,9224,0711,6268,89mjaftueshëm
7.2.024460818,2611,6223,2424,9078,02kënaqshëm
5.3.87448386,6414,9417,4321,5860,59mjaftueshëm
12.11.854463119,9221,5813,2819,9274,70kënaqshëm
4.10.974292514,9414,941,6618,2649,80s'ka kaluar
1.8.794486318,2616,6015,7721,5872,21kënaqshëm
6.6.76446830,000,000,000,000,00s'ka kaluar
4.7.744461814,9411,6212,4516,6055,61s'ka kaluar
25.5.90450800,000,000,000,000,00s'ka kaluar
20.9.884510619,9216,6019,9224,9081,34mirë
19.2.814469916,6019,9216,6024,9078,02kënaqshëm
19.9.004470119,928,3019,9221,5869,72kënaqshëm
31.5.024470221,5821,5814,1124,9082,17mirë
9.1.834477514,9418,2614,1118,2665,57mjaftueshëm
13.2.844508313,2814,9423,2419,9271,38kënaqshëm
1.2.82449606,6418,260,0016,6041,50s'ka kaluar
31.1.77449429,9611,626,6418,2646,48s'ka kaluar
9.11.884460224,9018,2621,5824,9089,64shumë mirë
8.5.854307111,6214,949,9618,2654,78s'ka kaluar
2.11.78453578,3018,260,0021,5848,14s'ka kaluar
12.10.814462411,629,9616,6014,9453,12s'ka kaluar
21.10.024496518,2618,2619,9214,9471,38kënaqshëm
11.12.944507213,2813,2816,6013,2856,44s'ka kaluar
17.1.80440840,000,000,000,000,00s'ka kaluar
24.7.03441020,000,000,000,000,00s'ka kaluar
20.6.974346418,2618,261,6621,5859,76mjaftueshëm
16.9.894496323,2416,6017,4324,9082,17mirë
7.1.84447338,3013,2822,4119,9263,91mjaftueshëm
8.9.894472021,5823,2424,9024,9094,62shumë mirë
4.4.85446656,6416,6024,0724,9072,21kënaqshëm
8.3.864467714,9419,928,3018,2661,42mjaftueshëm
19.11.964469023,2418,2621,5813,2876,36kënaqshëm
13.5.02446950,000,000,000,000,00s'ka kaluar
24.11.954474624,9024,9024,0723,2497,11shumë mirë
25.7.024507418,2613,2814,9424,9071,38kënaqshëm
22.5.034249516,6013,2824,9023,2478,02kënaqshëm
16.8.84448390,000,000,000,000,00s'ka kaluar
15.12.844477413,2813,2816,6016,6059,76mjaftueshëm
11.3.854471721,5823,2424,9024,9094,62shumë mirë
1.10.964502021,5821,5824,9021,5889,64shumë mirë
7.4.934345218,2623,2421,5821,5884,66mirë
6.2.824412911,6216,6021,5823,2473,04kënaqshëm
2.12.904508914,9416,6011,6214,9458,10s'ka kaluar
16.2.974460116,6014,9424,9024,9081,34mirë
2.11.86446860,000,000,000,000,00s'ka kaluar
17.2.904501014,949,966,6423,2454,78s'ka kaluar
28.8.934505424,9021,5822,4124,9093,79shumë mirë
19.6.974504816,6023,2421,5814,9476,36kënaqshëm
6.3.82440948,3011,620,006,6426,56s'ka kaluar
28.5.844503119,9221,5823,2414,9479,68mirë
18.1.904454914,9413,2815,7718,2662,25mjaftueshëm
14.6.914387916,6016,6016,6023,2473,04kënaqshëm
16.8.784506923,2424,9024,9023,2496,28shumë mirë
30.6.894449718,2613,2810,7921,5863,91mjaftueshëm
5.8.74449018,3011,6211,6219,9251,46s'ka kaluar
4.7.964499714,9411,6224,9021,5873,04kënaqshëm
29.4.814512018,2621,5823,2424,9087,98mirë
22.4.924471919,9213,2818,2623,2474,70kënaqshëm
25.9.914415719,9213,283,3219,9256,44s'ka kaluar
2.5.954494413,2816,6024,9014,9469,72kënaqshëm
27.9.914507716,6016,6017,4324,9075,53kënaqshëm
9.9.884483213,2811,6214,9424,9064,74mjaftueshëm

Mëso gjermanisht

Kreu i faqes ↑