Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

të mërkurën, 10.03.2021, ora 08.00
Regjistrimi deri më 25.02.2021

Çmimi intern: 8.000 lekë*
Çmimi ekstern: 12.000 lekë


*Çmimi i ulur prej 8.000 lekësh vlen vetëm për kandidatë, të cilët në çastin e regjistrimit për provim janë njëkohësisht edhe kursantë të Goethe-Zentrum.

Ecuria:
 • 08.00 – 08.30: hyrja, kontrolli i dokumenteve të identifikimit
  Lejohet hyrja vetëm e personave të regjistruar për provim. Shoqëruesit janë të lutur të presin jashtë deri në përfundim të provimit.
  Pjesëmarrësit pa dokument të vlefshëm identifikimi nuk mund të pranohen në provim.
  Palltot, xhaketat, çantat dhe telefonat celularë duhen dorëzuar në garderobë apo në zyrën e regjistrimit.
 • 08.30 – 09.35: provimi me shkrim pa pushim
  Në sallën e provimit, ju lutemi të merrni me vete vetëm dokumentin e identifikimit dhe stilolapsin.
  Lejohet të shkruhet vetëm me stilolaps, jo me laps.
 • 09.50: fillimi i provimit me gojë
  Kohëzgjatja e provimit me gojë: 15 minuta

Në varësi të numrit të pjesëmarrësve në provim, ju lutemi të planifikoni kohë pritjeje. Kush dëshiron mund të sjellë me vete diçka për të pirë ose diçka të vogël për të ngrënë, pasi gjatë pushimeve pjesëmarrësit nuk mund të dalin nga ndërtesa. Pirja e duhanit lejohet jashtë në terracë. Deri në orën 14.30 provimi ka përfunduar për të gjithë pjesëmarrësit.

Shpërndarja e certifikatave: 24.03.2021

Datëlindja e pjesëmarr.Numri i pjesëmarr.Të dëgjuarit (H)Të lexuarit (L)Të shkruarit (S)Të folurit (M)ShumaNota
20.8.19744794316,6013,2814,9418,2663,08mjaftueshëm
6.2.19994790914,9419,9221,5821,5878,02kënaqshëm
12.12.19864806514,9418,2618,2621,5873,04kënaqshëm
25.12.19974812218,2614,9414,1118,2665,57mjaftueshëm
21.4.19974813621,5816,609,9623,2471,38kënaqshëm
18.3.19894796824,9021,5821,5823,2491,30shumë mirë
24.9.19904705614,9416,6012,4524,9068,89mjaftueshëm
20.4.19864812311,6211,6214,1116,6053,95s'ka kaluar
14.7.19924813714,9413,288,3021,5858,10s'ka kaluar
17.1.19714799421,5819,9212,4519,9273,87kënaqshëm
2.7.19714785919,9221,5820,7521,5883,83mirë
13.9.19954811314,9416,6015,7718,2665,57mjaftueshëm
28.12.1980480963,324,980,0013,2821,58s'ka kaluar
25.9.20004797723,2424,9024,9024,9097,94shumë mirë
9.8.19974808024,9024,9024,9024,9099,60shumë mirë
14.5.19934811218,2611,620,0014,9444,82s'ka kaluar
26.6.19964809819,9216,6024,9024,9086,32mirë
30.4.19874818619,9214,9410,7919,9265,57mjaftueshëm
19.11.1983481579,9618,260,009,9638,18s'ka kaluar
3.9.1992481834,986,644,9823,2439,84s'ka kaluar

Kreu i faqes ↑