Goethe-Zertifikat A2

të premten, 08.01.2021, ora 08.00
Regjistrimi deri më 08.12.2020

Çmimi intern: 9.000 lekë*
Çmimi ekstern: 13.500 lekë


*Çmimi i ulur prej 9.000 lekësh vlen vetëm për kandidatë, të cilët në çastin e regjistrimit për provim janë njëkohësisht edhe kursantë të Goethe-Zentrum.

Ecuria:
 • 08.00 – 08.30 hyrja, kontrolli i dokumenteve të identifikimit
  Lejohet hyrja vetëm e personave të regjistruar për provim. Shoqëruesit janë të lutur të presin jashtë deri në përfundim të provimit.
  Pjesëmarrësit pa dokument të vlefshëm identifikimi nuk mund të pranohen në provim.
  Palltot, xhaketat, çantat dhe telefonat celularë duhen dorëzuar në garderobë apo në zyrën e regjistrimit.
 • 08.30 – 09.40 provimi me shkrim pa pushim
  Në sallën e provimit, ju lutemi të merrni me vete vetëm dokumentin e identifikimit dhe stilolapsin.
  Lejohet të shkruhet vetëm me stilolaps, jo me laps.
 • 10.00 fillimi i provimit me gojë
  Kohëzgjatja e provimit me gojë: 15 minuta

Në varësi të numrit të pjesëmarrësve në provim, ju lutemi të planifikoni kohë pritjeje. Kush dëshiron mund të sjellë me vete diçka për të pirë ose diçka të vogël për të ngrënë, pasi gjatë pushimeve pjesëmarrësit nuk mund të dalin nga ndërtesa. Pirja e duhanit lejohet jashtë në terracë. Deri në orën 13.30 provimi ka përfunduar për të gjithë pjesëmarrësit.

Shpërndarja e certifikatave: 22.01.2021

Datëlindja e pjesëmarr.Numri i pjesëmarr.Të lexuarit (L)Të dëgjuarit (H)Të shkruarit (S)Të folurit (M)ShumaNota
20.11.914703922,5023,7525,0023,0094,25shumë mirë
2.2.964669710,0012,5010,0016,0048,50s'ka kaluar
30.4.924703015,0020,0010,0015,0060,00mjaftueshëm
9.11.894705120,0021,2517,5020,0078,75kënaqshëm
19.7.934714613,7516,256,2520,0056,25s'ka kaluar
21.8.994689316,2520,0015,0025,0076,25kënaqshëm
9.6.834690712,5015,000,0018,0045,50s'ka kaluar
7.9.914698113,7516,2513,7518,0061,75s'ka kaluar
2.10.874705016,2518,7513,7520,0068,75mjaftueshëm
30.12.92469626,2513,7515,6318,0053,63s'ka kaluar
11.3.894679120,0021,2523,7524,0089,00mirë
22.10.874697316,2520,0010,0018,0064,25mjaftueshëm
22.7.604692411,2511,2517,5020,0060,00s'ka kaluar
20.9.934691910,0010,0021,2516,0057,25s'ka kaluar
22.7.024709921,2518,7522,5022,0084,50mirë
2.8.864683815,0015,0015,0020,0065,00mjaftueshëm
2.1.904695211,2515,0017,5019,0062,75s'ka kaluar
15.9.944667820,0020,0020,0022,0082,00mirë
20.8.874668812,5015,0012,5020,0060,00s'ka kaluar
6.11.874686921,2521,2520,0020,0082,50mirë
30.7.024714813,7513,7520,0020,0067,50mjaftueshëm
14.7.994697417,5020,0016,2521,0074,75kënaqshëm
13.11.914705912,508,7512,5017,0050,75s'ka kaluar
13.9.964706911,257,5016,2514,0049,00s'ka kaluar
23.4.774696417,5020,0013,7522,0073,25kënaqshëm
26.7.974700315,0016,2521,2520,0072,50kënaqshëm
28.12.944692512,5013,7522,5024,0072,75kënaqshëm
23.9.894677015,0013,7511,2522,0062,00s'ka kaluar
10.11.024689413,758,7520,0023,0065,50s'ka kaluar
22.4.984672515,0016,2523,7520,0075,00kënaqshëm
12.11.964672617,5017,5021,2523,0079,25kënaqshëm
21.9.904715315,0010,0023,7518,0066,75mjaftueshëm
28.9.884709712,5016,258,7520,0057,50s'ka kaluar
11.5.914697117,5016,2516,2520,0070,00kënaqshëm
9.6.034686611,2518,7516,2518,0064,25mjaftueshëm
5.6.74470707,5012,5020,0016,0056,00s'ka kaluar
15.5.92466878,7510,0013,7517,0049,50s'ka kaluar
18.3.014709110,0017,5021,2515,0063,75mjaftueshëm
13.6.784682210,0021,2516,2519,0066,50mjaftueshëm
6.2.874682115,0012,508,7517,0053,25s'ka kaluar
20.7.96469546,2516,250,0019,0041,50s'ka kaluar
2.2.944708511,258,7516,2516,0052,25s'ka kaluar
17.9.904713318,7517,5016,2523,0075,50kënaqshëm
19.2.98467637,5012,508,7522,0050,75s'ka kaluar
15.11.98468907,5016,2513,7519,0056,50s'ka kaluar
22.10.764689110,008,7512,5017,0048,25s'ka kaluar
12.3.944684818,7512,5013,7521,0066,00mjaftueshëm
4.11.994693312,5020,0020,0021,0073,50kënaqshëm
13.4.88470028,757,500,005,0021,25s'ka kaluar
15.8.934697612,5010,0013,7513,0049,25s'ka kaluar
30.7.94469316,256,2512,5012,0037,00s'ka kaluar
14.6.844694117,5011,2513,7517,0059,50s'ka kaluar
25.9.794689913,7520,0017,5018,0069,25mjaftueshëm
22.5.94468447,5010,0011,2520,0048,75s'ka kaluar

Mëso gjermanisht

Kreu i faqes ↑