Arkivi – Aktivitete të tjera 2018

  • © Getty Images / Nils Bornemann

    Bursa për në Berlin për kursantët e Goethe-Zentrum

    Vitin 2018 Goethe-Institut jep për të tetën herë dy bursa për një qëndrim në Berlin të Gjermanisë. Në këtë program njëjavor do të ftohen rreth 20 kursantë dhe kursante të instituteve Gëte nga vendet e Evropës Juglindore. [Më shumë...]

  • Kreu i faqes ↑