Çmimet e kurseve

Kurse me minimalisht 8 pjesëmarrës
Frekuenca orë mësimore* Çmimi Çmimi i reduktuar¹
të hënën deri të premten 60 15.500 lekë 14.000 lekë
të shtunën dhe të dielën 60 16.500 lekë 15.000 lekë

1 orë mësimore = 45 minuta

Për kurset me grupe të vogla dhe kurset individuale vlejnë rregulla dhe tarifa të posaçme.
¹ Çmimi i reduktuar vlen vetëm për anëtarët e së njëjtës familje. Informacione të detajuara do të gjeni në kushtet tona të biznesit.
² Librat e kursit nuk janë të përfshirë në çmimin e kursit.

Aktualizimi i fundit: 25.08.2016
Të dhënat mund të ndryshojnë.

Mëso gjermanisht

Kreu i faqes ↑