Çmimet për grupet e vogla dhe kurset individuale

Çmimet për grupet e vogla
Numri
i pjesëmarrësve
om* Çmimi për kursant
të hënën – të premten
Çmimi për kursant
të shtunën – të dielën
7 60 17.000 lekë 18.500 lekë
6 60 19.500 lekë 21.700 lekë
5 60 23.500 lekë 26.500 lekë
4 60 29.500 lekë 33.200 lekë
3 60 39.500 lekë 44.400 lekë
2 60 59.500 lekë 67.000 lekë


Çmimet për kurset individuale
Numri
i orëve mësimore
Çmimi për om*
të hënën – të premten
Çmimi për om*
të shtunën – të dielën
deri në 10 2.600 lekë 3.150 lekë
deri në 20 2.300 lekë 2.850 lekë
deri në 30 2.000 lekë 2.550 lekë
duke filluar nga 31 1.700 lekë 2.250 lekë

* om = orë mësimore prej 45 minutash
¹ Librat e kursit nuk janë të përfshirë në çmimin e kursit.
² Për informacione rreth zbritjeve dhe mundësive të çregjistrimit, ju lutemi të konsultoheni me zyrën e regjistrimeve. Gjithashtu, ju lutemi të lexoni edhe kushtet tona të biznesit.

Aktualizimi i fundit: 25.08.2016

Mëso gjermanisht

Kreu i faqes ↑