Konferenca e Mësuesve të Gjermanishtes 2017

Goethe-Institut në Ballkanin Perëndimor organizon më 6 dhe 7 tetor 2017 një konferencë për mësuesit e gjuhës gjermane për mësues nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia, Mali i Zi dhe Serbia.

Partnerë të kësaj konference janë Goethe-Zentrum në Tiranë, Sprachlernzentrum në Prishtinë dhe shoqatat respektive të mësuesve të gjermanishtes të këtyre pesë shteteve.

Për pjesëmarrjen në konferencë duhet të plotësoni formularin e regjistrimit dhe të paguani tarfiën e pjesëmarrjes prej 10,00 EUR jo më vonë datës 30 qershor 2017.


Për detaje të tjera mund të kontaktoni znj. Livia Xhango në adresën e mëposhtme të e-mailit:
livia.xhango@goethe.al

Aktualizimi i fundit: 15.05.2016
Të dhënat mund të ndryshojnë.


Kreu i faqes ↑