Kërkesë online për kurs

Të dhëna personale
Ju lutem plotësojini të dhënat tuaja personale siç i keni të shkruara në letërnjoftimin/pasaportën tuaj.
 
Titulli:* Duhet te zgjidhni titullin
Emri:* Duhet te shkruani emrin
Mbiemri:* Duhet te shkruani mbiemrin
Datëlindja:* Duhet te shkruani datelindjen
Vendlindja:* Duhet te shkruani vendlindjen
Adresa:* Duhet te shkruani adresen.
Kodi postar:
Vendbanimi:* Duhet te shkruani vendbanimin
Tel./Cel.:*
E-mail:* Duhet te shkruani emailin Emaili nuk eshte ne formatin e duhur
Profesioni:
(psh. student)
Arsyeja për të mësuar gjermanishten:*


Duhet te zgjidhni arsyen
Test për përcaktimin e nivelit:
Nëse doni të frekuentoni një nivelin më të lartë se A 1.1, atëherë ju ofrojmë të bëni një test për përcaktimin e nivelit, në mënyrë që të gjejmë nivelin që ju përshtatet më shumë.
Regjistrim për:
Ju lutemi përmendni kursin për të cilin jeni të interesuar. Nëse për momentin nuk ka kurse të lira/përshtatshme ju lutemi të shkruani mundësitë tuaja.
Kurs:
Çmim për grup
të vogël:
Do të ishit të gatshëm të paguanit për kursin e përzgjedhur një çmim për një kurs më të vogël, nëse s'përmbushet numri minimal i kursantëve?
Në këtë rast kursi do të përbëhej nga 2 deri në 6 persona. Çmimin e ri për këtë kurs e keni të pasqyruar në këtë tabelë.

Nuk po gjeni një kurs që përshtatet me mundësitë tuaja, apo dëshironi të frekuentoni një kurs individual? Atëherë ju lutemi të shkruani dëshirat tuaja në kategorinë "Shënime të tjera".
Shënime
të tjera:
Kushtet e përgjithshme
të biznesit:*
Duhet te pranoni kushtet e perdorimit
* Të detyrueshme për t'u plotësuar
Vendi i kursit rezervohet vetëm pasi të keni marrë një konfirmim me shkrim dhe të keni kryer pagesën përkatëse. Në rast se nuk plotësohet numri minimal i personave për çeljen e kursit, atëherë ne rezervojmë të drejtat për ta zhvendosur kursin në një datë/orë tjetër apo për ta anuluar atë.

Mëso gjermanisht

Kreu i faqes ↑