Kurse të nivelit A 1.1
të hënën, të mërkurën, të premten
05.02. – 25.04.2018
ora 15.45 – 17.15
15.500 lekë*
të hënën deri të premten
Datat:
 • 04.12. – 22.12.2017
 • 08.01. – 26.01.2018
 • 29.01. – 13.02.2018
 • 14.02. – 08.03.2018
 • 09.03. – 04.04.2018
 • 05.04. – 30.04.2018
 • 02.05. – 17.05.2018
 • 25.05. – 11.06.2018
 • 12.06. – 03.07.2018
 • 04.07. – 20.07.2018
Oraret:
 • 08.30 – 12.45
15.500 lekë*


Kurse të nivelit A 1.2
të hënën, të mërkurën, të premten
01.12.2017 – 23.02.2018
ora 15.45 – 17.15
15.500 lekë*
të hënën deri të premten
 • 04.12. – 22.12.2017
 • 08.01. – 26.01.2018
 • 29.01. – 13.02.2018
 • 14.02. – 08.03.2018
 • 09.03. – 04.04.2018
 • 05.04. – 30.04.2018
 • 02.05. – 17.05.2018
 • 25.05. – 11.06.2018
 • 12.06. – 03.07.2018
 • 04.07. – 20.07.2018
 • Oraret:
  • 08.30 – 12.45
  15.500 lekë*


  Vendet në kurs jepen sipas radhës së regjistrimit, prandaj ju rekomandojmë të regjistroheni sa më parë dhe/ose të bëni paraprakisht një test për përcaktimin e nivelit tuaj të gjuhës, nëse është e nevojshme.

  *Zbritje për anëtarët e së njëjtës familje: Në rast regjistrimi bëhet një zbritje prej 10 % për secilin nga familjarët.
  ¹ Librat e kursit nuk janë të përfshirë në çmimin e kursit.
  ² Afati i fundit i regjistrimit për çdo kurs është 1 javë para fillimit të kursit.
  ³ Afati i fundit për rezervimin e kursit është 2 javë para fillimit të kursit. Rezervimi bëhet i pavlefshëm, në rast se pagesa e kursit nuk bëhet brenda afatit përfundimtar.  Të dhënat mund të ndryshojnë.

  Mëso gjermanisht

  Kreu i faqes ↑