Kurse të nivelit A 1.1
të hënën, të mërkurën, të premten
11.02.2019 – 03.05.2019
ora 15.45 – 17.15
15.500 lekë*
të hënën deri të premten
Datat:
 • 07.01. – 25.01.2019
 • 28.01. – 18.02.2019
 • 20.02. – 13.03.2019
 • 18.03. – 03.04.2019
 • 04.04. – 03.05.2019
 • 06.05. – 27.05.2019
 • 28.05. – 18.06.2019
 • 19.06. – 09.07.2019
 • 10.07. – 26.07.2019
Oraret:
 • 08.30 – 12.45
15.500 lekë*


Kurse të nivelit A 1.2
të martën,të enjten
05.03.2019 – 18.06.2019
ora 15.45 – 17.15
15.500 lekë*
të hënën deri të premten
 • 07.01. – 25.01.2019
 • 28.01. – 18.02.2019
 • 20.02. – 13.03.2019
 • 18.03. – 03.04.2019
 • 04.04. – 03.05.2019
 • 06.05. – 27.05.2019
 • 28.05. – 18.06.2019
 • 19.06. – 09.07.2019
 • 10.07. – 26.07.2019
 • Oraret:
  • 08.30 – 12.45
  15.500 lekë*


  Vendet në kurs jepen sipas radhës së regjistrimit, prandaj ju rekomandojmë të regjistroheni sa më parë dhe/ose të bëni paraprakisht një test për përcaktimin e nivelit tuaj të gjuhës, nëse është e nevojshme.

  *Zbritje për anëtarët e së njëjtës familje: Në rast regjistrimi bëhet një zbritje prej 10 % për secilin nga familjarët.
  ¹ Librat e kursit nuk janë të përfshirë në çmimin e kursit.
  ² Afati i fundit i regjistrimit për çdo kurs është 1 javë para fillimit të kursit.
  ³ Afati i fundit për rezervimin e kursit është 2 javë para fillimit të kursit. Rezervimi bëhet i pavlefshëm, në rast se pagesa e kursit nuk bëhet brenda afatit përfundimtar.  Të dhënat mund të ndryshojnë.

  Mëso gjermanisht

  Kreu i faqes ↑