Kurse të nivelit A 1.1
të martën, të enjten
04.05. – 11.07.2017
ora 17.30 – 20.00
15.500 lekë*
të martën, të enjten
23.02. – 04.05.2017
ora 14.45 – 17.15
15.500 lekë*
të martën, të enjten
04.04. – 08.06.2017
ora 17.30 – 20.00
15.500 lekë*
të shtunën, të dielën
08.04. – 18.06.2017
ora 11.15 – 13.45
16.500 lekë*
të hënën deri të premten
Datat:
 • 18.04. – 08.05.2017
 • 09.05. – 26.05.2017
 • 29.05. – 14.06.2017
 • 19.06. – 05.07.2017
 • 06.07. – 21.07.2017
 • 14.08. – 29.08.2017
 • 30.08. – 15.09.2017
 • 18.09. – 04.10.2017
Oraret:
 • ora 08.30 – 12.45
 • ora 13.00 – 17.15
15.500 lekë*


Kurse të nivelit A 1.2
të hënën, të mërkurën, të premten
04.01. – 17.02.2017
ora 09.00 – 11.30
15.500 lekë*
të hënën, të mërkurën, të premten
04.01. – 17.02.2017
ora 14.45 – 17.15
15.500 lekë*
të hënën, të mërkurën, të premten
04.01. – 13.03.2017
ora 15.45 – 17.15
15.500 lekë*
të shtunën, të dielën
07.01. – 12.03.2017
ora 14.00 – 16.30
16.500 lekë*
të hënën, të mërkurën, të premten
09.01. – 03.02.2017
ora 08.30 – 12.45
15.500 lekë*
të martën, të enjten
31.01. – 11.04.2017
ora 14.45 – 17.15
15.500 lekë*
të hënën, të mërkurën, të premten
06.02. – 03.03.2017
ora 08.30 – 12.45
15.500 lekë*
të hënën deri të premten
Datat:
 • 18.04. – 08.05.2017
 • 09.05. – 26.05.2017
 • 29.05. – 14.06.2017
 • 19.06. – 05.07.2017
 • 06.07. – 21.07.2017
 • 14.08. – 29.08.2017
 • 30.08. – 15.09.2017
 • 18.09. – 04.10.2017
Oraret:
 • ora 08.30 – 12.45
 • ora 13.00 – 17.15
15.500 lekë*


Vendet në kurs jepen sipas radhës së regjistrimit, prandaj ju rekomandojmë të regjistroheni sa më parë dhe/ose të bëni paraprakisht një test për përcaktimin e nivelit tuaj të gjuhës, nëse është e nevojshme.

*Zbritje për anëtarët e së njëjtës familje: Në rast regjistrimi bëhet një zbritje prej 10 % për secilin nga familjarët.
¹ Librat e kursit nuk janë të përfshirë në çmimin e kursit.
² Afati i fundit i regjistrimit për çdo kurs është 1 javë para fillimit të kursit.
³ Afati i fundit për rezervimin e kursit është 2 javë para fillimit të kursit. Rezervimi bëhet i pavlefshëm, në rast se pagesa e kursit nuk bëhet brenda afatit përfundimtar.Të dhënat mund të ndryshojnë.

Mëso gjermanisht

Kreu i faqes ↑