të hënën, të mërkurën, të premten
09.09.2020 – 28.10.2020
ora 17:30 – 20:00
15.500 lekë*
të hënën, të mërkurën, të premten
09.09.2020 – 20.11.2020
ora 14:00 – 15:30
15.500 lekë*
të hënën, të mërkurën, të premten
09.09.2020 – 20.11.2020
ora 15:45 – 17:15
15.500 lekë*
të martën, të shtunën
12.09.2020 – 21.11.2020
të martën: 17:30 – 20:00
të shtunën: 08:30-11:00
16.500 lekë*
të enjten, të shtunën
10.09.2020 – 19.11.2020
të enjten: 17:30 – 20:00
të shtunën: 11:15-13:45
16.500 lekë*
të hënën deri të enjten
Datat:
 • 11.01.- 03.02.2021
 • 04.02.- 25.02.2021
 • 01.03.- 23.03.2021
 • 24.03.- 14.04.2021
 • 15.04.- 10.05.2021
 • 11.05.- 01.06.2021
 • 02.06.- 23.06.2021
 • 24.06.- 14.07.2021
Oraret:
 • ora 08.30 – 12.45 / 13.00-17:15
15.500 lekë*


të hënën, të mërkurën, të premten
09.09.2020 – 28.10.2020
ora 17:30 – 20:00
15.500 lekë*
të hënën, të mërkurën, të premten
09.09.2020 – 20.11.2020
ora 14:00 – 15:30
15.500 lekë*
të hënën, të mërkurën, të premten
09.09.2020 – 20.11.2020
ora 15:45 – 17:15
15.500 lekë*
të martën, të shtunën
12.09.2020 – 21.11.2020
të martën: 17:30 – 20:00
të shtunën: 08:30-11:00
16.500 lekë*
të enjten, të shtunën
10.09.2020 – 19.11.2020
të enjten: 17:30 – 20:00
të shtunën: 11:15-13:45
16.500 lekë*
të hënën deri të enjten
Datat:
 • 11.01.- 03.02.2021
 • 04.02.- 25.02.2021
 • 01.03.- 23.03.2021
 • 24.03.- 14.04.2021
 • 15.04.- 10.05.2021
 • 11.05.- 01.06.2021
 • 02.06.- 23.06.2021
 • 24.06.- 14.07.2021
Oraret:
 • ora 08.30 – 12.45 / 13.00-17:15
15.500 lekë*


Vendet në kurs jepen sipas radhës së regjistrimit, prandaj ju rekomandojmë të regjistroheni sa më parë dhe/ose të bëni paraprakisht një test për përcaktimin e nivelit tuaj të gjuhës, nëse është e nevojshme.

*Zbritje për anëtarët e së njëjtës familje: Në rast regjistrimi bëhet një zbritje prej 10 % për secilin nga familjarët.
¹ Librat e kursit nuk janë të përfshirë në çmimin e kursit.
² Afati i fundit i regjistrimit për çdo kurs është 1 javë para fillimit të kursit.
³ Afati i fundit për rezervimin e kursit është 2 javë para fillimit të kursit. Rezervimi bëhet i pavlefshëm, në rast se pagesa e kursit nuk bëhet brenda afatit përfundimtar.Të dhënat mund të ndryshojnë.

Mëso gjermanisht

Kreu i faqes ↑