Kurse të nivelit A 1.1
të shtunën, të dielën
09.09. – 25.11.2017
ora 08.30 – 11.00
16.500 lekë*
të hënën, të mërkurën, të premten
11.09. – 03.11.2017
ora 17.30 – 20.00
15.500 lekë*
të martën, të enjten
12.09. – 30.11.2017
ora 17.30 – 20.00
15.500 lekë*
të hënën, të mërkurën, të premten
25.09. – 15.12.2017
ora 14.00 – 15.30
15.500 lekë*
të hënën, të mërkurën, të premten
25.09. – 15.12.2017
ora 15.45 – 17.15
15.500 lekë*
të hënën, të mërkurën, të premten
25.09. – 15.12.2017
ora 20.15 – 21.45
15.500 lekë*
të martën, të enjten
26.09. – 14.12.2017
ora 17.30 – 20.00
15.500 lekë*
të hënën deri të premten
Datat:
 • 21.09. – 17.10.2017
 • 18.10. – 08.11.2071
 • 09.11. – 01.12.2017
 • 04.12. – 22.12.2017
Oraret:
 • ora 08.30 – 12.45
 • ora 13.00 – 17.15
15.500 lekë*


Kurse të nivelit A 1.2
të hënën, të mërkurën, të premten
11.09. – 03.11.2017
ora 17.30 – 20.00
15.500 lekë*
të martën, të enjten
12.09. – 30.11.2017
ora 17.30 – 20.00
15.500 lekë*
të martën, të enjten
17.10.2017 – 09.01.2018
ora 17.30 – 20.00
15.500 lekë*
të hënën deri të premten
Datat:
 • 21.09. – 17.10.2017
 • 18.10. – 08.11.2071
 • 09.11. – 01.12.2017
 • 04.12. – 22.12.2017
Oraret:
 • ora 08.30 – 12.45
 • ora 13.00 – 17.15
15.500 lekë*


Vendet në kurs jepen sipas radhës së regjistrimit, prandaj ju rekomandojmë të regjistroheni sa më parë dhe/ose të bëni paraprakisht një test për përcaktimin e nivelit tuaj të gjuhës, nëse është e nevojshme.

*Zbritje për anëtarët e së njëjtës familje: Në rast regjistrimi bëhet një zbritje prej 10 % për secilin nga familjarët.
¹ Librat e kursit nuk janë të përfshirë në çmimin e kursit.
² Afati i fundit i regjistrimit për çdo kurs është 1 javë para fillimit të kursit.
³ Afati i fundit për rezervimin e kursit është 2 javë para fillimit të kursit. Rezervimi bëhet i pavlefshëm, në rast se pagesa e kursit nuk bëhet brenda afatit përfundimtar.Të dhënat mund të ndryshojnë.

Mëso gjermanisht

Kreu i faqes ↑