Niveli A2

Cili është niveli i duhur për ju? Informohuni rreth niveleve të kurseve tona.

Zyra jonë e kurseve ju informon me kënaqësi.

*Afati i fundit i regjistrimit për çdo kurs është 1 javë para fillimit të kursit.
**Rezervimi për kursin pasardhës duhet bërë 2 javë para fillimit të kursit.


***Të dhënat mund të ndryshojnë.


Kurse të përgjithshme: Niveli A 2.1

Kalendar
Ju lutemi të informoheni te z. Gert Peja
rreth datës së fillimit të kursit të ardhshëm.
Elbasan

Kurse të përgjithshme: Niveli A 2.2

Kalendar
ora 17.30 - 20.00
29.05. - 07.08.2015
15.500 lekë*
ora 11.45 - 14.15
06.06. - 09.08.2015
16.500 lekë*

Mëso gjermanisht

Kreu i faqes ↑