Niveli B2

Cili është niveli i duhur për ju? Informohuni rreth niveleve të kurseve tona.

Zyra jonë e kurseve ju informon me kënaqësi.

*Afati i fundit i regjistrimit për çdo kurs është 1 javë para fillimit të kursit.
**Rezervimi për kursin pasardhës duhet bërë 2 javë para fillimit të kursit.


***Të dhënat mund të ndryshojnë.


Kurse të përgjithshme: Niveli B 1.1

Kalendar
Ju lutemi të informoheni te z. Gert Peja
rreth datës së fillimit të kursit të ardhshëm.
Elbasan

Kurse të përgjithshme: Niveli B 1.2

Kalendar
Ju lutemi të informoheni te z. Gert Peja
rreth datës së fillimit të kursit të ardhshëm.
Elbasan

Mëso gjermanisht

Kreu i faqes ↑