Kurse të gjuhës gjermane në Tiranë

2013 © DAAD Albanien

Doni të mësoni gjermanisht me ndihmën e mësuesve të kualifikuar? Këtu jeni në vendin e duhur. Me kurset tona ju arrini sukses të shpejtë në mësim dhe zgjeroni aftësitë tuaja komunikuese dhe ndërkulturore.

Pasqyra e kurseve të gjuhës gjermane:

Lloji i kursit Kohëzgjatja Progresi Periudha Nr. i pjesëmarrësve
Kurs ekstensiv 6 om* në javë
rreth 10 javë
1 kurs
prej 60 om*
gjatë gjithë vitit 8 deri në 16 persona
Kurs intensiv 9 om* në javë
rreth 7 javë
1 kurs
prej 60 om*
Kurs superintensiv 25 om* në javë
rreth 2,5 javë
1 kurs
prej 60 om*

*om = orë mësimore prej 45 minutash


2015 © Deutschzentrum Tirana Struktura e kurseve të gjuhës gjermane
Këtu do të gjeni një pasqyrë të ndarjes së kurseve, si dhe të metodave përkatëse mësimore për kursantët dhe mësuesit.Mëso gjermanisht

Kreu i faqes ↑