Mësimdhënie

Goethe-Zentrum në Tiranë mbështet mësuesit, shkollat dhe institucionet shqiptare për zhvillimin e mësimit të gjuhës gjermane, duke mundësuar në bashkëpunim me Goethe-Institut trajnime dhe seminare të ndryshme për mësimdhënien dhe metodat e reja. Këto seminare mund të zhvillohen brenda dhe jashtë vendit dhe mund të jenë aktivitete njëditore, shumëditore ose dhe disajavore.

Materiale mësimore nga Goethe-Institut:
Specializime dhe trajnime nga Goethe-Institut:
Reklamë për gjuhën gjermane:
Trajnimet e radhës:
  • 21 shkurt 2017 nga Huber Verlag, Tiranë
  • maj 2017, Prishtinë

Për informacione lidhur me mundësinë e pjesëmarrjes dhe kriteret e aplikimit, ju lutemi t'i drejtoheni znj. Alketa Kuka në adresën administration@goethe.al.
Kreu i faqes ↑