Arkivi – Muzikë 2017

  • © Franz Kimmel

    Performancë kërcimi: Chipping

    Një qytet kubesh. Muret vibrojnë dhe lëkunden. Mes tyre një trup, i rrethuar, i zaptuar dhe i përmbytur nga projeksione, të cilat kërcënojnë ta përpijnë. [Më shumë...]

Kreu i faqes ↑