Punonjësit dhe punonjëset e Goethe-Zentrum

Alketa Kuka
Drejtore e Goethe-Zentrum
Tel.: +355 4 22 45 510 ext. 1022
alketa.kuka@goethe.al


Klodiana Çollaku
Administrimi dhe Financa
Tel.: +355 4 22 45 510 ext. 1026
klodiana.collaku@goethe.al


Jonida Laknori
Koordinatore e projekteve
Tel.: +355 4 22 45 510 ext. 1027
jonida.laknori@goethe.al


Jasmin Feldker
Koordinatore e provimeve
Tel.: +355 4 22 45 510 ext. 1024
jasmin.feldker@goethe.al


Aurora Killo
Koordinatore e zyrës së regjistrimit
Tel.: +355 4 22 45 510 ext. 1021
aurora.killo@goethe.al


Ervin Isufi
Koordinator IT dhe Marrëdhëniet me Publikun
Tel.: +355 4 22 45 510 ext. 1028
ervin.isufi@goethe.al


Arba Dine
Asistente e zyrës së regjistrimeve
Tel.: +355 4 22 45 510 ext. 1023
arba.dine@goethe.al


Xheni Lulaj
Asistente e zyrës së regjistrimeve
Tel.: +355 4 22 45 510 ext. 1023
xheni.lulaj@goethe.al


Enis Mehmeti
Asistent i administratës
Tel: +355 4 22 45 510 ext. 1027
enis.mehmeti@goethe.al


Gert Peja
Përfaqësues i Goethe-Zentrum në Elbasan
Tel.: +355 69 24 72 980
gert.peja@goethe.al


Erdeta Xhaferi
Informacione dhe këshillime Elbasan
Tel: +355 69 31 11 795
erdeta.xhaferi@goethe.al


Erjona Matija
Informacione dhe këshillime Shkodër
Tel: +355 69 31 16 791
erjona.matija@goethe.al


Rreth nesh

Kreu i faqes ↑