Struktura e kurseve dhe e metodave

            A 1.1
60 om*
   
      A1        
               
               
          A 1.2
60 om*
   
               
                 
                 
            A 2.1
60 om*
   
      A2        
               
               
          A 2.2
60 om*
   
               
                 
                 
            B 1.1
60 om*
   
      B1        
               
               
          B 1.2
60 om*
   
Gjermanisht              
               
               
        B 2.1
60 om*
  B 2.2
60 om*
    B2      
             
               
          B 2.3
60 om*
  B 2.4
60 om*
             
                 
                 
            C 1.1
60 om*
  C 1.2
60 om*
      C1      
               
               
          C 1.3
60 om*
  C 1.4
60 om*
             
                 
                 
            Kurs individual
150 – 200 om*
      C2    
         
         
         
           


*om = orë mësimore prej 45 minutash

Akses i shpejtë

Kreu i faqes ↑