Arkivi – Teatër 2014

  • 2014 © Artan Begolli / Deutsche Botschaft Tirana

    Hamletmakina

    Kjo pjesë teatrore, e bazuar në mënyrë të lirshme në veprën e William Shakespeare, reflekton tragjedinë e individit intelektual në shoqërinë socialiste. [Më shumë...]

Kreu i faqes ↑