Arkivi – Teatër 2017

  • 2017 © Ervin Çoba

    Kontrabasi

    Pjesa përbëhet nga monologu i një burri diku mes të tridhjetave, i cili është anëtar i orkestrës së shtetit dhe që në dhomën e tij të muzikës të izoluar nga zhurmat e jashtme dhe hermetikisht të shkëputur nga bota i flet publikut të tij plot empati për meritat e instrumentit të vetë. [Më shumë...]

Kreu i faqes ↑