Slider

Të tjera

Biblioteka e lëvizshme

Goethe-Zentrum Tirana ka kënaqësinë t'u ofrojë të gjithë mësuesve të gjuhës gjermane, mundësinë për të huazuar lojra tavoline, lojëra me letra, romane dhe tekste shkollore nga biblioteka jonë më e re e valixheve të lëvizshme. Ato mund të përdoren për mësimin ose për t'u njohur me gjuhën dhe kulturën gjermane. Biblioteka jonë e lëvizshme synon t'i afrojnë fëmijët dhe të rinjtë me letërsinë, t'u ofrojnë atyre qasje emocionuese në gjuhën gjermane dhe të sigurojë një mësim të larmishëm të gjuhës gjermane. Librat mund të përdoren, të përfshihen në mësim ose të lexohen në klasë dhe të shoqërohen me materiale të tjera didaktike. Lojrat e përzgjedhura ofrojnë mundësinë për të eksploruar gjuhën dhe kulturën gjermane me studentët në formën e një loje. Lojrat janë për të gjitha nivelet.

Valixhet me materiale mund të huazohen në Goethe-Zentrum dhe të përdoren për qëllime didaktike nga mësuesit. Është e mundur të merret hua si një kopje individuale, ashtu edhe një valixhe e tërë për disa javë. Kjo mundësi u ofrohet mësuesve të gjuhës gjermane.

Një listë të titujve që mund të huazohen e gjeni këtu : 

Literatur

Methodik und Didaktik

Spiele