Slider

Të tjera

Jeta jonë në Gjermani

Mustafa dhe Nexhisab jetojnë në Gjermani prej disa kohësh. Ata flasin për jetën e tyre në shtëpinë e tyre të re. Secili prej tyre ka një histori të ndryshme.


Në Gjermani përjetojnë shumë gjëra emocionuese. Ndonjëherë ata duhet të zgjidhin edhe probleme të vogla. Në video mund të shihni eksperiencat e dy të rinjve. Shikim te këndshëm!