Slider

Të tjera

Fortbildung in Deutschland

NJË RISI!!! - Bursa për Seminare Trajnimi në Gjermani 2024/2025.

Jeni mësues i gjuhës gjermane në një shkollë ose universitet publik në Shqipëri? A jeni gjithashtu të gatshëm të ndani përvojën tuaj me kolegët në vendin tuaj dhe keni interes për një kualifikim të mëtejshëm në një Goethe-Institut në Gjermani? Atëherë aplikoni për bursë për një „Kualifikim të mëtejshëm në Goethe-Institut në Gjermani“!

Në pesë Institute Goethe në Berlin, Bremen, Dresden, München dhe Schwäbisch-Hall zhvillohen seminare në prezencë dhe seminare trajnimi në formatin "Mësimi Hibrid" mbi tema të caktuara.

Këtë vit, mësuesit e gjuhës gjermane në shkolla, kolegje dhe universitete kanë përsëri mundësinë të aplikojnë për një bursë për një nga seminarët e shumta të ofruara nga Goethe-Institut në Gjermani. Oferta përfshin thellimin e njohurive të gjermanishtes dhe njohjen e kulturës së vendit, si dhe metodat dhe planifikimin e mësimdhënies në gjuhën gjermane, përfshirë përdorimin e teknologjisë digjitale dhe kualifikimin mbi mësimin e hershëm të gjuhëve të huaja.

Ofertat dhe përshkrimet e seminareve i gjeni këtu:

Oferta e Seminareve të Trajnimit Goethe-Institute Gjermani 2024

Kërkesa për aplikim përfshin, përveç interesit dhe kompetencës profesionale, edhe gatishmërinë për të ndarë njohuritë e fituara me mësimdhënësit e tjerë të gjuhës gjermane. Gjithashtu merret parasysh edhe angazhimi jashtë orari dhe pjesëmarrja në seminaret lokale. Te të gjitha seminaret e ofruara për trajnim mbani parasysh kriterin e domosdoshëm gjuhësor. Këtu mund të testoni vetë njohuritë tuaja gjermane: Testi Online i Vlerësimit të Njohurive (Online-Einstufungstest).

Kërkesat për Aplikim dhe Formulari i Aplikimit:

Formulari i Aplikimit (PDF, 3 MB)