Slider

Të tjera

Arkivi i Arratisjes

© Colourbox

28.10. – 11.11.2021 
Bulevard Art and Media Institute.

Arkivi i Arratisjes ka krijuar një vend digjital kujtese, i cili sjell në vëmendje arratisjen dhe emigracionin në Gjermani në shekullin e 20 dhe 21. duke treguar se arratisja dhe migrimi ndryshe nga ç’thuhet shpesh nuk ishte dhe nuk është një anomali historike, por një pjesë thelbësore e historisë Gjermane.

Projekti i Haus der Kulturen der Welt (HKW) në Berlin u iniciua nga Carolin Emcke dhe u kurua nga ajo së bashku me Manuela Bojadžijev. 

Goethe -Institut prezanton Arkivin e arratisjes në Athinë, Beograd, Bukuresht, Stamboll, Sarajevë, Tiranë e Zagreb, dhe së bashku me partnerët vendas trajton pyetje si përshembull, cilat forma të kujesës dhe dëshmisë janë të nevojshme në shoqëritë e sotme të emigrantëve, çfarë ngjashmërish strukturore përcjellin intervistat e ndryshme të për momentet e arratisjes dhe mbërritjes si dhe çfarë na zbulojnë kujtimet e refugjatëve dhe emigrantëve në lidhje me imazhin vetjak të shoqërisë sonë.