Slider

Mëso gjermanisht

Mësoni gjermanisht për përdorimin e përditshëm, për kohën e lirë, për shkollën ose për profesionin tuaj. Kjo është ajo që ofron Goethe-Zentrum, e cila, si një organizatë kulturore e akredituar nga Goethe-Institut, ushtron mësimdhënien e gjuhës gjermane, duke ofruar gjithashtu edhe provimet e mbarënjohura të Gothe-Institut dhe të TestDaF-it.

Kurset që ofrojmë ne janë përpiluar në mënyrë të atillë që t'u vijnë në ndihmë si grupmoshave të ndryshme ashtu dhe atyre që kërkojnë intensitete të ndryshme.

Nëse jeni të interesuar për një kurs, ju rekomandojmë të vizitoni lidhjet e mëposhtme në bazë të kërkesës suaj: