Slider

Kurse në Tiranë

Doni të mësoni gjermanisht me ndihmën e mësuesve të kualifikuar? Këtu jeni në vendin e duhur. Me kurset tona ju arrini sukses të shpejtë në mësim dhe zgjeroni aftësitë tuaja komunikuese dhe ndërkulturore.

Kurs ekstensiv 6 om* në javë rreth 10 javë 1 kurs prej 60 om* gjatë gjithë vitit 8 deri në 16 persona
Kurs intensiv 9 om* në javë rreth 7 javë 1 kurs prej 60 om*
Kurs superintensiv 20 om* në javë rreth 3 javë 1 kurs prej 60 om*
*om = orë mësimore prej 45 minutash


Informacione rreth Kuadrit të Përbashkët Evropian për Referencat e Gjuhëve

Struktura e kurseve të gjuhës gjermane

Këtu do të gjeni një pasqyrë të ndarjes së kurseve, si dhe të metodave përkatëse mësimore për kursantët dhe mësuesit.

Lexo më shumë