Deprecated: Required parameter $pos follows optional parameter $pid in /home/goetheal/public_html/templates/goethe/lib/menu/GKMenu.php on line 66

Deprecated: Required parameter $i follows optional parameter $pid in /home/goetheal/public_html/templates/goethe/lib/menu/GKMenu.php on line 66

Deprecated: Required parameter $pos follows optional parameter $level in /home/goetheal/public_html/templates/goethe/lib/menu/GKMenu.php on line 85

Deprecated: Required parameter $i follows optional parameter $level in /home/goetheal/public_html/templates/goethe/lib/menu/GKMenu.php on line 85

Deprecated: Required parameter $i follows optional parameter $pid in /home/goetheal/public_html/templates/goethe/lib/menu/GKBase.class.php on line 435

Deprecated: Required parameter $pos follows optional parameter $pid in /home/goetheal/public_html/templates/goethe/lib/menu/GKAside.php on line 64

Deprecated: Required parameter $i follows optional parameter $pid in /home/goetheal/public_html/templates/goethe/lib/menu/GKAside.php on line 64

Deprecated: Required parameter $pos follows optional parameter $level in /home/goetheal/public_html/templates/goethe/lib/menu/GKAside.php on line 79

Deprecated: Required parameter $i follows optional parameter $level in /home/goetheal/public_html/templates/goethe/lib/menu/GKAside.php on line 79
Kurse të përgjithshme
Slider

Kurse të përgjithshme

Doni të mësoni gjermanisht me ritëm të ngadaltë, intensiv apo të shpejt? Atëherë kurset tona ekstensive, intensive dhe superintensive janë më e mira për ju.

Kurse ekstensive
rreth 10 javë; 3 apo 2 ditë/javë
(90 min. apo 135 min. plus 15 min. pushim)
A 1.1
A 1.2
A 2.1
A 2.2
gjatë gjithë vitit
Kurse intensive
rreth 7 javë; 3 ditë/javë
(135 min. plus 15 min. pushim)
Kurse superintensive¹
rreth 2,5 - 3 javë; 5 ditë/javë
(180 min. apo 225 min. plus 15 min. pushim çdo 90 min.)
gjithsej 60 om² çdo kurs
progresi: 1 nënnivel

¹ vetëm gjatë muajve qershor-shtator
² om = orë mësimore prej 45 minutash

Vendet në kurs jepen sipas radhës së regjistrimit, prandaj ju rekomandojmë të regjistroheni sa më parë dhe/ose të bëni paraprakisht një test për përcaktimin e nivelit tuaj të gjuhës, nëse është e nevojshme.

* Afati i fundit i regjistrimit për çdo kurs është 1 javë para fillimit të kursit.
** Afati i fundit për rezervimin e kursit është 2 javë para fillimit të kursit. Rezervimi bëhet i pavlefshëm, në rast se pagesa e kursit nuk bëhet brenda afatit përfundimtar.