Slider

A2

Cili është niveli i duhur për ju? Informohuni rreth niveleve të kurseve tona.

Zyra jonë e kurseve ju informon me kënaqësi.

*Afati i fundit i regjistrimit për çdo kurs është 1 javë para fillimit të kursit. **Rezervimi për kursin pasardhës duhet bërë 2 javë para fillimit të kursit.

***Të dhënat mund të ndryshojnë.

Kurse të përgjithshme: Niveli A 2.1


rreth 10 javë 17.000 lekë*

Kurse të përgjithshme: Niveli A 2.2


rreth 10 javë 17.000 lekë*