Slider

Çmimet për kurset individuale

Çmimet për kurset individuale

deri në 10 2.600 lekë 3.150 lekë
deri në 20 2.300 lekë 2.850 lekë
deri në 30 2.000 lekë 2.550 lekë
duke filluar nga 31 1.700 lekë 2.250 lekë
Klikoni këtu për listën e detajuar të çmimeve për kurset individuale.
* om = orë mësimore prej 45 minutash
¹ Librat e kursit nuk janë të përfshirë në çmimin e kursit .
² Për informacione rreth zbritjeve dhe mundësive të çregjistrimit, ju lutemi të konsultoheni me zyrën e regjistrimeve. Gjithashtu, ju lutemi të lexoni edhe kushtet tona të biznesit.
Aktualizimi i fundit: 25.08.2016
Të dhënat mund të ndryshojnë.