Slider

Çmimet për grupet e vogla

Çmimet për grupet e vogla

7 60 17.000 lekë 18.500 lekë
6 60 19.500 lekë 21.700 lekë
5 60 23.500 lekë 26.500 lekë
4 60 29.500 lekë 33.200 lekë
3 60 39.500 lekë 44.400 lekë
2 60 59.500 lekë 67.000 lekë
* om = orë mësimore prej 45 minutash
¹ Librat e kursit nuk janë të përfshirë në çmimin e kursit .
² Për informacione rreth zbritjeve dhe mundësive të çregjistrimit, ju lutemi të konsultoheni me zyrën e regjistrimeve. Gjithashtu, ju lutemi të lexoni edhe kushtet tona të biznesit.
Aktualizimi i fundit: 25.08.2016
Të dhënat mund të ndryshojnë.