Slider

Projekte


Olimpiada Ndërkombëtare e Gjuhës Gjermane

"Olimpiada Ndërkombëtare e Gjuhës Gjermane,nis sërisht rrugëtimin e saj si konkursi më i madh i gjuhës gjermane! Në vitin 2022 do të takohemi për finalen nga 25 korriku deri më 5 gusht në qytetin e Hamburgut."

 
ACROSS GENERATIONS – Të mësosh nga arti, kultura dhe njëri-tjetri 

ACROSS GENERATIONS është një projekt i fushës së edukimit kulturor. Në kuadrin e këtij projekti do të testohet në disa nivele se si mund të nxitet bashkëveprimi dhe përçimi i dijes nëpërmjet trajtimit të artefakteve të muzeve. Duhen analizuar potencialet që ofron muzeu si hapësirë rekreative dhe vendtakim i ri për gjenerata të ndryshme. Gjithashtu duket evidentuar vlera e shtuar për institucionet e kulturës nga përvoja me vizitorët e rinj.

© Foto: Katy Otto, katyotto.com

 
Arkivi i arratisjes

Arkivi i Arratisjes ka krijuar një vend digjital kujtese, i cili sjell në vëmendje arratisjen dhe emigracionin në Gjermani në shekullin e 20 dhe 21. duke treguar se arratisja dhe migrimi ndryshe nga ç’thuhet shpesh nuk ishte dhe nuk është një anomali historike, por një pjesë thelbësore e historisë Gjermane.