Slider

Të tjera

Übungsraum für Kritik

Instalacioni “ Übungsraum für Kritik ” vjen si përpjekje për të ushtruar në mënyrë aktive aftësinë e të kritikuarit. Ajo shtron pyetjet: Si mësohet kritika, çfarë mjetesh nevojiten dhe si mund të...

Lexo më shumë