Slider

Teatër

Eldorado

“Eldorado” është vepër e dramaturgut të mirënjohur bashkëkohor gjerman Marius von Mayenburg, veprat e të cilit shquhen për frymën anti-borgjeze dhe kanë pasur e kanë një ndikim shumë të fortë në...

Lexo më shumë

“Shamia”

Kërcimi dhe shamia i përkasin njëra tjetrës. Në vallen tradicionale shqiptare shamia lodron mbi kryet e kërcimtarëve.

Lexo më shumë