Slider

Të tjera

Übungsraum für Kritik

Instalacioni “ Übungsraum für Kritik ” vjen si përpjekje për të ushtruar në mënyrë aktive aftësinë e të kritikuarit. Ajo shtron pyetjet: Si mësohet kritika, çfarë mjetesh nevojiten dhe si mund të përgatitemi për situata, në të cilat duhet të shprehim apo të pranojmë kritikë? Ideja e instalacionit lindi gjatë një seminari me studentët e Universitetit të Arteve Pamore Hamburg dhe u zhvillua në bashkëpunim me Fondacionin Kulturor Kursbuch dhe Institutin Gëte. 

Mendimi kritik është aftësi pa të cilën bashkëjetesa në një shoqëri demokratike do të ishte e pamundur. Përplasja e këndvështrimeve, pranimi i kundërshtive dhe arsyetimi mbi fakte janë në themel të një shoqërie të lirë. Sasia e informacionit dhe kompleksiteti i tij e vështirësojnë orientimin duke mundësuar interpretime të shumta. Si rrjedhojë mendimi kritik merr rëndësi dhe kërkon kurajo dhe reflektim jo vetëm kur u drejtohet të tjerëve, por dhe kur bëhet fjalë për të dëgjuar apo pranuar argumenta të pakëndshme. Në formën e një palestre me vegla force instalacioni fton të ushtrohen aspekte të ndryshme të kritikës në secilën nga etapat e tij. 

  

Koncepti: Friedrich von Borries dhe Jesko Fezer

Kurator: Endri Dani

Dizajni: Frieder Bohaumilitzky

Grafika: Anne Stiefel

Programi edukativ: Anne Wilhelm, Irida Vorpsi, Livia Xhango

 

Nga 30. nëntor ora 12:00